SITC International Holdings Company Limited

Symbol: SITIF

PNK

1.54

USD

Tržní cena dnes

 • 2.1023

  Poměr P/E

 • 0.2858

  Poměr PEG

 • 4.08B

  MRK Cap

 • 1.43%

  Výnos DIV

SITC International Holdings Company Limited (SITIF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, SITC International Holdings Company Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1228970000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 3.679%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $981531000 a vykazují meziroční tempo růstu 6.748%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $53205000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 28.279% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $488364000. To odráží míru růstu -37.810% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
981.53
919.48
518.71
399.36
380.70
505.68
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
53.20
41.48
20.38
22.07
22.96
17.72
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
1228.97
1185.36
682.68
518.55
503.40
614.13
Závazky
209.10
201.86
173.04
137.86
138.77
131.81
Krátkodobý dluh
89.67
131.40
117.87
93.91
77.72
117.41
Ostatní krátkodobé závazky
189.59
452.02
86.52
164.54
53.76
89.69
Krátkodobé závazky
488.36
785.27
377.43
396.32
270.25
338.91

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti SITC International Holdings Company Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3082856000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 51.058%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $917845000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 8.563%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $426367000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -7.512%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $981531000. Meziroční růst těchto rezerv je 89.224%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $34582000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.043%. Tyto zisky představují zisky, které se SITC International Holdings Company Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 082,86 US$

Celková pasiva

917 845 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

426,37 US$

Peněžní prostředky a ekv.

981 531 000,00 US$

Goodwill

1,02 US$

Nerozdělený zisk

1 754 995 000,00 US$

Kmenové akcie

33,52 US$

Hodnota podniku

2,26 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii SITC International Holdings Company Limited je $2.2, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -42.105%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0001.6000.6000.0002.200
20220.0001.4002.4000.0003.800
20210.0000.0000.0000.8000.800

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.571.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.453.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.985.

Co je SITC International Holdings Company Limited (SITIF) ROIC (návratnost kapitálu)?

SITC International Holdings Company Limited (SITIF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.718.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 2.200

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

SITC International Holdings Company Limited (SITIF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.263

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.240

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.167

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.992