Soitec S.A.

Symbol: SLOIY

PNK

89.265

USD

Tržní cena dnes

 • 16.3312

  Poměr P/E

 • 0.9845

  Poměr PEG

 • 6.37B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Soitec S.A. (SLOIY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Soitec S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1435260000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 17.994%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $787915000 a vykazují meziroční tempo růstu 8.257%. Meziroční míra růstu pohledávek je -100.000%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $175307000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 23.008% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $455661000. To odráží míru růstu 18.364% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
787.91
727.82
644.38
191.00
175.31
119.96
Pohledávky
0.00
343.95
238.91
240.03
183.60
0.00
Zásoby
175.31
142.52
124.31
123.29
72.33
39.95
Ostatní
0.00
1.96
1.63
1.68
1.72
83.96
Krátkodobá aktiva celkem
1435.26
1216.38
1009.52
555.99
432.97
243.88
Závazky
170.72
100.99
78.99
76.32
62.24
42.43
Krátkodobý dluh
0.00
40.71
29.90
49.98
18.86
18.49
Ostatní krátkodobé závazky
284.94
58.76
38.29
13.79
23.26
31.40
Krátkodobé závazky
455.66
384.96
236.46
216.46
203.61
130.03

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Soitec S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $2419989000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 21.830%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1114369000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 18.244%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $521330000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 0.804%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $787915000. Meziroční růst těchto rezerv je 8.257%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $71179000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.249%. Tyto zisky představují zisky, které se Soitec S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

2 419,99 US$

Celková pasiva

1 114 369 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

521,33 US$

Peněžní prostředky a ekv.

787 915 000,00 US$

Goodwill

24,92 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

8,62 US$

Hodnota podniku

24,74 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Soitec S.A. má zisk na akcii ve výši $1.87, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 7.471% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023---1.871.87
20221.321.321.871.746.25
20211.071.071.740.754.63
20200.330.330.751.042.45
20190.630.631.040.793.09
20180.540.540.791.062.93
20170.390.391.060.0821.92
20160.03990.03990.0820.690.85
2015-0.46-0.44-2.09-1.42-4.41
2014-1.9-1.91-0.75-4.46-9.02
2013-10.76-10.6-4.46-6.3-32.12
2012-10.84-10.81-6.3--27.95

Soitec S.A. (SLOIY) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Soitec S.A. (SLOIY) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne February 10, 2017 s poměrem 1:5. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
10 February 20171:5

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.685.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.249.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.904.

Co je Soitec S.A. (SLOIY) ROIC (návratnost kapitálu)?

Soitec S.A. (SLOIY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.108.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Soitec S.A. (SLOIY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 24.737

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 7.324

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.215

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 6.860