NuScale Power Corporation

Symbol: SMR

NYSE

3.23

USD

Tržní cena dnes

 • 8.3751

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 247.98M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

NuScale Power Corporation (SMR) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, NuScale Power Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $284415000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 230.431%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $217685000 a vykazují meziroční tempo růstu 182.363%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $11199000. Meziroční míra růstu pohledávek je 131.719%. To představuje zdravý meziroční nárůst o -100.000% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $38557000. To odráží míru růstu -20.350% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
217.69
77.09
4.86
17.13
Pohledávky
11.20
4.83
2.79
20.83
Zásoby
0.00
4.05
0.00
0.00
Ostatní
5.53
0.10
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
284.42
86.07
11.63
41.27
Závazky
27.95
22.38
16.70
11.10
Krátkodobý dluh
1.57
15.48
35.49
14.64
Ostatní krátkodobé závazky
8.18
10.55
18.35
8.92
Krátkodobé závazky
38.56
48.41
70.54
34.67

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti NuScale Power Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $308526000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -23.678%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $128879000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 52.055%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $117470000. Meziroční růst těchto rezerv je -56.267%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $23000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-221699000, což znamená meziroční růst o 30.813%. Tyto zisky představují zisky, které se NuScale Power Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

308,53 US$

Celková pasiva

128 879 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

117 470 000,00 US$

Goodwill

8,26 US$

Nerozdělený zisk

-221 699 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-1,28 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

NuScale Power Corporation má zisk na akcii ve výši $-0.55, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -168.442% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.16-0.13-0.26--0.55
2022-0.0664-0.25-0.231.350.80
20210.0002-0.57-0.62-0.64-1.83
2020----0.58-0.58

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -2.087.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -12.537.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je -0.169.

Co je NuScale Power Corporation (SMR) ROIC (návratnost kapitálu)?

NuScale Power Corporation (SMR) ROIC (návratnost kapitálu) je -1.198.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

NuScale Power Corporation (SMR) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.283

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.210

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.072

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 11.434