Samsonite International S.A.

Symbol: SMSOF

PNK

2.98

USD

Tržní cena dnes

 • 11.5806

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 4.31B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Samsonite International S.A. (SMSOF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Samsonite International S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1694600000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -12.631%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $635900000 a vykazují meziroční tempo růstu -52.000%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $687600000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 97.359% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1213200000. To odráží míru růstu 32.200% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
635.90
1324.80
1495.00
462.60
427.70
344.45
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
687.60
348.40
455.90
587.30
622.60
582.99
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
1694.60
1939.60
2174.30
1543.20
1617.70
1495.40
Závazky
583.30
355.00
240.20
500.60
432.40
461.30
Krátkodobý dluh
237.50
238.50
225.90
236.20
80.80
152.86
Ostatní krátkodobé závazky
0.10
324.20
265.20
0.10
423.20
468.46
Krátkodobé závazky
1213.20
917.70
731.30
1050.40
936.40
1082.63

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Samsonite International S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $4852600000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -0.035%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3494800000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -15.333%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2067600000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -30.729%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $603400000. Meziroční růst těchto rezerv je -54.454%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $14500000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.694%. Tyto zisky představují zisky, které se Samsonite International S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

4 852,60 US$

Celková pasiva

3 494 800 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 067,60 US$

Peněžní prostředky a ekv.

603 400 000,00 US$

Goodwill

821,90 US$

Nerozdělený zisk

144 900 000,00 US$

Kmenové akcie

22,21 US$

Hodnota podniku

4,58 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Samsonite International S.A. je $0.087, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 12.987%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.0000.0870.0000.0000.087
20180.0000.0770.0000.0000.077
20170.0000.0690.0000.0000.069
20160.0000.0660.0000.0000.066
20150.0000.0620.0000.0000.062
20140.0000.0570.0000.0000.057

Čistý zisk na akcii (EPS)

Samsonite International S.A. má zisk na akcii ve výši $0.08, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 100.000% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023--0.08-0.08
2022--0.0400.04

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.202.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.201.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.906.

Co je Samsonite International S.A. (SMSOF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Samsonite International S.A. (SMSOF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.138.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Samsonite International S.A. (SMSOF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 4.576

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.752

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.468

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.680