Sok Marketler Ticaret A.S.

Symbol: SOKM.IS

IST

59.35

TRY

Tržní cena dnes

 • 16.2366

  Poměr P/E

 • -1.0554

  Poměr PEG

 • 35.21B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Sok Marketler Ticaret A.S. (SOKM-IS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Sok Marketler Ticaret A.S. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $10458437912. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 139.337%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $859080628 a vykazují meziroční tempo růstu -36.070%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $769309081. Meziroční míra růstu pohledávek je 336.830%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $8828538186. To představuje zdravý meziroční nárůst o 209.843% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $12797932784. To odráží míru růstu 81.126% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
859.08
1343.78
1149.09
431.29
296.39
92.09
Pohledávky
769.31
176.11
137.56
99.30
146.43
312.52
Zásoby
8828.54
2849.36
2090.25
1329.73
872.46
636.25
Ostatní
1.51
0.51
0.14
0.11
0.06
35.30
Krátkodobá aktiva celkem
10458.44
4369.75
3377.05
1860.43
1315.33
1076.16
Závazky
10269.15
5321.36
4600.84
3395.06
2484.53
2193.08
Krátkodobý dluh
1464.44
959.21
778.06
676.64
177.36
1504.85
Ostatní krátkodobé závazky
1064.35
785.21
367.33
218.60
183.23
794.24
Krátkodobé závazky
12797.93
7065.78
5746.23
4290.30
2845.12
4492.17

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Sok Marketler Ticaret A.S. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $21749469832. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 88.485%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $18538179115. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 71.736%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2961539978. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 36.110%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1584912697. Meziroční růst těchto rezerv je 39.054%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $593290008 a oproti předchozímu roku rostou tempem -3.046%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $3252778800, což znamená meziroční růst o 262.120%. Tyto zisky představují zisky, které se Sok Marketler Ticaret A.S. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

21 749,47 US$

Celková pasiva

18 538 179 115,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 961,54 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 584 912 697,00 US$

Goodwill

579,09 US$

Nerozdělený zisk

3 252 778 800,00 US$

Kmenové akcie

360,00 US$

Hodnota podniku

8,28 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Sok Marketler Ticaret A.S. je $0.50566, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 288.909%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.5060.0000.506
20210.0000.0000.1300.0000.130

Čistý zisk na akcii (EPS)

Sok Marketler Ticaret A.S. má zisk na akcii ve výši $0.67, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -77.888% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.67---0.67
20220.430.592.0103.03
20210.140.190.200.53
20200.00910.08490.089900.18
2019-0.16-0.0413-0.0490-0.25
2018-0.20.480.018900.30
2017--0.2-0.320-0.52

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 3.313.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.046.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.429.

Co je Sok Marketler Ticaret A.S. (SOKM.IS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Sok Marketler Ticaret A.S. (SOKM.IS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.399.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.506

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Sok Marketler Ticaret A.S. (SOKM.IS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.278

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.386

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.205

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.623