Sonova Holding AG

Symbol: SONVY

PNK

58.49

USD

Tržní cena dnes

 • 6.1318

  Poměr P/E

 • -0.0453

  Poměr PEG

 • 17.44B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Sonova Holding AG (SONVY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Sonova Holding AG si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1512900000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -8.845%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $413900000 a vykazují meziroční tempo růstu -32.203%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $667500000. Meziroční míra růstu pohledávek je 6.612%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $419100000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 1.551% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1104200000. To odráží míru růstu -26.665% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
413.90
610.50
1772.20
450.20
374.80
552.12
Pohledávky
667.50
626.10
536.10
495.30
644.60
0.00
Zásoby
419.10
412.70
302.30
265.40
282.10
264.47
Ostatní
12.20
10.20
10.60
10.00
10.40
551.18
Krátkodobá aktiva celkem
1512.90
1659.70
2621.40
1221.10
1311.90
1367.83
Závazky
192.90
189.20
103.20
104.30
102.80
89.23
Krátkodobý dluh
78.60
403.90
423.60
291.40
250.30
150.12
Ostatní krátkodobé závazky
1.20
23.80
7.10
22.00
6.00
9.60
Krátkodobé závazky
1104.20
1505.70
1253.80
1103.40
1030.10
786.28

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Sonova Holding AG je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $5387400000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 3.660%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3256700000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 1.886%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $200200000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -85.851%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $250600000. Meziroční růst těchto rezerv je -10.372%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -3.226%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $2107600000, což znamená meziroční růst o -25.079%. Tyto zisky představují zisky, které se Sonova Holding AG rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

5 387,40 US$

Celková pasiva

3 256 700 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

200,20 US$

Peněžní prostředky a ekv.

250 600 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

2 107 600 000,00 US$

Kmenové akcie

3,31 US$

Hodnota podniku

22,94 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Sonova Holding AG je $1.024, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 11.668%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0001.0240.0001.024
20220.0000.0000.9170.0000.917
20210.0000.0000.7120.0000.712
20190.0000.0000.5750.0000.575
20180.0000.0000.5260.0000.526
20170.0000.0000.4780.0000.478
20160.0000.0000.4580.0000.458
20150.0000.0000.4350.0000.435
20140.0000.0000.4230.0000.423
20130.0000.0000.3360.0000.336
20120.0000.0000.2500.0000.250
20110.0000.0000.2710.0000.271

Čistý zisk na akcii (EPS)

Sonova Holding AG má zisk na akcii ve výši $2.98, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -71.913% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023---2.982.98
20222.392.392.982.8510.61
20212.332.332.852.9810.49
20201.621.622.981.017.23
20192.762.761.0106.53
20181.4502.0303.48
20171.3101.7403.05
20161.1501.5302.68
20151.1601.402.56
20141.2601.4202.68
20131.201.3402.54
20121.120-0.2900.83
2011-0-00.00
2010-0-00.00

Sonova Holding AG (SONVY) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Sonova Holding AG (SONVY) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 17, 2020 s poměrem 151:150. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
17 June 2020151:150

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 9.538.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.213.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.928.

Co je Sonova Holding AG (SONVY) ROIC (návratnost kapitálu)?

Sonova Holding AG (SONVY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.139.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.024

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Sonova Holding AG (SONVY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 22.942

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.127

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.050

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 5.451