Streamline Health Solutions, Inc.

Symbol: STRM

NASDAQ

0.31

USD

Tržní cena dnes

 • -1.6273

  Poměr P/E

 • 0.0372

  Poměr PEG

 • 18.26M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Streamline Health Solutions, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $15987000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 5.741%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $6598000 a vykazují meziroční tempo růstu -33.252%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $8679000. Meziroční míra růstu pohledávek je 86.005%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $16775000. To odráží míru růstu 24.250% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
6.60
9.88
2.41
1.65
2.38
4.62
Pohledávky
8.68
4.67
3.10
3.99
4.20
3.22
Zásoby
0.00
0.00
1.39
0.00
0.90
1.26
Ostatní
0.71
0.57
0.42
0.92
0.45
0.55
Krátkodobá aktiva celkem
15.99
15.12
7.32
6.55
7.92
9.65
Závazky
0.63
0.78
0.27
1.27
1.28
0.42
Krátkodobý dluh
0.79
0.45
1.73
3.83
0.60
0.60
Ostatní krátkodobé závazky
7.00
6.47
1.50
2.51
1.91
0.95
Krátkodobé závazky
16.77
13.50
7.37
15.59
12.12
11.45

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Streamline Health Solutions, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $53315000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -6.403%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $22211000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -21.943%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $8517000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -9.816%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4087000. Meziroční růst těchto rezerv je -30.940%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $589000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 20.697%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-102418000, což znamená meziroční růst o 11.666%. Tyto zisky představují zisky, které se Streamline Health Solutions, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

53,31 US$

Celková pasiva

22 211 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

8,52 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 087 000,00 US$

Goodwill

23,09 US$

Nerozdělený zisk

-102 418 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-1,75 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Streamline Health Solutions, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.13, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 30.272% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.0518-0.0446--0.0395-0.13
2022-0.0593-0.0693-0.0657-0.0006-0.20
2021-0.0571-0.0015-0.0943-0.0392-0.19
20200.13-0.0378-0.0348-0.0808-0.02
20190.01-0.0305-0.0076-0.16-0.19
2018-0.0285-0.0762-0.03430.0019-0.14
2017-0.1-0.05540.0002-0.0517-0.21
2016-0.0778-0.0371-0.0983-0.0739-0.29
2015-0.1-0.0303-0.0244-0.26-0.41
2014-0.15-0.13-0.12-0.12-0.52
2013-0.21-0.0644-0.47-0.62-1.36
20120.05-0.04090.180.00040.19
2011-0.0291-0.00070.03-0.19-0.19
2010-0.12-0.0080.010.170.05
20090.0017-0.0019-0.0314-0.0156-0.05
2008-0.088-0.04630.00160.0838-0.06
2007-0.0481-0.120.00030.0321-0.14
2006-0.00870.02-0.03630.30.27
2005-0.03040.06-0.04980.170.15
2004-0.0466-0.051-0.01720.11-0.01
2003-0.07540.020.050.05140.04
20020.010.020.030.02030.08
20010.01-0.06410.060.03440.04
20000.04-0.07210.00440.0480.02
1999-0.18-0.18-0.06-0.31-0.73
1998-0.36-0.33-0.24-0.41-1.34
1997-0.32-0.4-0.3-0.29-1.31
1996-0.12-0.0112-0.130.0833-0.18
1995-0.06-0.02-0.05--0.13

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.129.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.439.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.011.

Co je Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) ROIC (návratnost kapitálu)?

Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.264.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.747

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.306

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.179

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.759