Schneider Electric S.E.

Symbol: SU.PA

EURONEXT

172.7

EUR

Tržní cena dnes

 • 24.5826

  Poměr P/E

 • 0.2682

  Poměr PEG

 • 96.42B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Schneider Electric S.E. (SU-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Schneider Electric S.E. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $18941000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 22.802%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3986000000 a vykazují meziroční tempo růstu 52.021%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $4346000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 9.443% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $20820000000. To odráží míru růstu 46.393% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
3986.00
2622.00
6895.00
3592.00
2361.00
3045.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
4346.00
3971.00
2883.00
2841.00
3091.00
2844.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
18941.00
15424.00
17516.00
14775.00
13256.00
13521.00
Závazky
6254.00
5715.00
4664.00
4215.00
4142.00
4148.00
Krátkodobý dluh
3133.00
2195.00
2260.00
979.00
1574.00
1691.00
Ostatní krátkodobé závazky
11433.00
1685.00
1558.00
1428.00
1232.00
1018.00
Krátkodobé závazky
20820.00
14222.00
12895.00
10808.00
10104.00
10037.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Schneider Electric S.E. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $58697000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -1.504%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $33041000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 11.309%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $11960000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 69.309%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3167000000. Meziroční růst těchto rezerv je 4.418%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $2284000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.307%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $19949000000, což znamená meziroční růst o 0.382%. Tyto zisky představují zisky, které se Schneider Electric S.E. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

58 697,00 US$

Celková pasiva

33 041 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

11 960,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 167 000 000,00 US$

Goodwill

24 830,00 US$

Nerozdělený zisk

19 949 000 000,00 US$

Kmenové akcie

481,63 US$

Hodnota podniku

12,40 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Schneider Electric S.E. je $3.15, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 8.621%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0003.1500.0000.0003.150
20220.0002.9000.0000.0002.900
20210.0002.6000.0000.0002.600
20200.0002.5500.0000.0002.550
20190.0002.3500.0000.0002.350
20180.0002.2000.0000.0002.200
20170.0002.0400.0000.0002.040
20160.0002.0000.0000.0002.000
20150.0001.3600.0000.0001.360
20140.0000.4220.0000.0000.422
20130.0001.8700.0000.0001.870
20120.0001.7000.0000.0001.700
20110.0001.6000.0000.0001.600
20100.0001.0250.0000.0001.025
20090.0001.7250.0000.0001.725
20080.0001.6500.0000.0001.650
20070.1381.5000.0000.0001.638
20060.0001.1120.0000.0001.112
20050.0000.8890.0000.0000.889
20040.0000.8150.0000.0000.815
20030.0000.4940.0000.0000.494
20020.0000.6420.0000.0000.642
20010.0000.7900.0000.0000.790
20000.0000.6620.0000.0000.662

Čistý zisk na akcii (EPS)

Schneider Electric S.E. má zisk na akcii ve výši $3.58, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -41.883% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231.791.79--3.58
20221.351.351.731.736.16
20211.441.441.441.435.75
20200.960.960.960.963.84
20191.091.091.091.094.36
20181.051.051.051.054.20
20170.960.960.960.963.84
20160.780.780.780.783.12
20150.620.620.620.622.48
20140.850.850.850.853.40
20130.860.860.860.863.44
20120.850.850.850.853.40
20110.890.890.890.893.56
20100.860.860.860.863.44
20090.450.450.450.451.80
20080.90.90.90.93.60
20070.870.870.870.873.48
20060.760.760.760.763.04
20050.580.580.580.582.32
20040.330.330.330.331.32
20030.250.250.250.251.00
20020.240.240.240.240.96
2001-0.5-0.5-0.5-0.5-2.00

Schneider Electric S.E. (SU.PA) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Schneider Electric S.E. (SU.PA) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 02, 2011 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
02 September 20112:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 7.237.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.166.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.735.

Co je Schneider Electric S.E. (SU.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Schneider Electric S.E. (SU.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.142.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 3.150

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Schneider Electric S.E. (SU.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 12.398

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.634

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.270

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.698