Tata Elxsi Limited

Symbol: TATAELXSI.NS

NSE

8423.25

INR

Tržní cena dnes

 • 66.8141

  Poměr P/E

 • 1.5799

  Poměr PEG

 • 524.57B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI-NS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Tata Elxsi Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $23134896000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 36.433%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1338917000 a vykazují meziroční tempo růstu -11.392%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $9781898000. Meziroční míra růstu pohledávek je 40.305%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3862000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -31.947% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $4785555000. To odráží míru růstu 16.657% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
1338.92
1511.05
1004.17
2284.24
537.10
832.10
Pohledávky
9781.90
6971.90
5369.01
5382.71
4937.56
0.00
Zásoby
3.86
5.67
0.63
17.12
16.62
0.00
Ostatní
977.08
418.38
15.84
27.91
18.73
4185.39
Krátkodobá aktiva celkem
23134.90
16957.01
13913.69
12012.03
10080.05
8087.52
Závazky
1031.70
842.97
561.31
471.32
554.95
486.76
Krátkodobý dluh
285.37
202.18
127.53
132.57
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
1530.70
438.13
328.35
348.72
1313.60
1427.00
Krátkodobé závazky
4785.56
4102.23
2644.64
2173.72
1868.55
1913.76

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Tata Elxsi Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $28127036000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 21.988%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $7163416000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 16.726%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1993048000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 20.670%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1367116000. Meziroční růst těchto rezerv je -3.754%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $622764000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Tata Elxsi Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

28 127,04 US$

Celková pasiva

7 163 416 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 993,05 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 367 116 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

311,38 US$

Hodnota podniku

47,18 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Tata Elxsi Limited je $60.6, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 42.588%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.00060.6000.0000.00060.600
20220.00042.5000.0000.00042.500
20210.00024.0000.0000.00024.000
20200.0000.00016.5000.00016.500
20190.0000.00013.5000.00013.500
20180.0000.00011.0000.00011.000
20170.0000.0008.0000.0008.000
20160.0000.0007.0000.0007.000
20150.0000.0005.5000.0005.500
20140.0000.0004.5000.0004.500
20130.0000.0002.5000.0002.500
20120.0000.0003.5000.0003.500
20110.0000.0003.5000.0003.500
20100.0000.0003.5000.0003.500
20090.0000.0003.5000.0003.500
20080.0000.0003.5000.0003.500
20070.0000.0003.5000.0003.500
20060.0000.0003.2500.0003.250
20050.0000.0002.7500.0002.750
20040.0000.0002.0000.0002.000

Čistý zisk na akcii (EPS)

Tata Elxsi Limited má zisk na akcii ve výši $94.79, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 13.753% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202330.3232.12-32.3594.79
202229.6627.9831.2625.69114.59
202118.2120.1324.2418.4981.07
202011.0612.6716.8913.1853.80
20197.83812.1111.4539.39
201811.3213.210.611.2946.41
20177.999.1910.086.9834.24
20166.77.37.096.627.69
20155.746.126.414.7923.06
20143.343.84.463.5115.11
20131.443.23.461.319.41
20120.420.291.411.333.45
2011--1.65-1.65

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 18, 2017 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
18 September 20172:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.858.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.295.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.783.

Co je Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.425.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 60.600

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 47.178

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.113

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.084

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 15.485