Thai Central Chemical Public Company Limited

Symbol: TCCC.BK

SET

28

THB

Tržní cena dnes

 • 21.9183

  Poměr P/E

 • 0.9394

  Poměr PEG

 • 16.37B

  MRK Cap

 • 0.05%

  Výnos DIV

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC-BK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Thai Central Chemical Public Company Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $10030988956. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -3.464%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $5518937104 a vykazují meziroční tempo růstu 22.519%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $424336451. Meziroční míra růstu pohledávek je 30.932%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3566351672. To představuje zdravý meziroční nárůst o 85.849% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $918044056. To odráží míru růstu -21.468% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
5518.94
4504.54
2902.74
3507.12
5516.73
4679.93
Pohledávky
424.34
324.09
581.51
515.24
362.32
747.96
Zásoby
3566.35
1918.95
1654.08
1755.55
2347.29
2042.06
Ostatní
1.90
2.08
0.72
0.59
0.45
0.59
Krátkodobá aktiva celkem
10030.99
10390.98
9683.18
8497.84
8459.03
8490.51
Závazky
74.13
418.88
198.05
157.15
253.04
361.32
Krátkodobý dluh
318.66
214.48
181.68
94.80
40.76
16.53
Ostatní krátkodobé závazky
416.15
486.51
468.53
373.88
387.15
604.08
Krátkodobé závazky
918.04
1169.00
1039.88
810.79
935.77
1184.56

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Thai Central Chemical Public Company Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $12719046000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -12.420%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2177953000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -43.664%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $42773000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 41.426%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5618547000. Meziroční růst těchto rezerv je -9.144%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1754142000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $8645427000, což znamená meziroční růst o -0.900%. Tyto zisky představují zisky, které se Thai Central Chemical Public Company Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

12 719,05 US$

Celková pasiva

2 177 953 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

42,77 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 618 547 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

8 645 427 000,00 US$

Kmenové akcie

1 754,14 US$

Hodnota podniku

19,82 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Thai Central Chemical Public Company Limited je $1.4, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -17.647%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231.4000.0000.0000.0001.400
20221.7000.0000.0000.0001.700
20211.8000.0000.0000.0001.800
20201.1000.0000.0000.0001.100
20191.5000.0000.0000.0001.500
20182.0000.0000.0000.0002.000
20173.2000.0000.0000.0003.200
20161.5000.0000.0000.0001.500
20152.3000.0000.0000.0002.300
20142.2000.0000.0000.0002.200
20131.4000.0000.0000.0001.400
20121.0000.0000.0000.0001.000
20111.8000.0000.0000.0001.800
20100.9000.0000.0000.0000.900
20090.4000.0000.0000.0000.400
20080.7000.0000.0000.0000.700
20070.6000.0000.0000.0000.600
20060.5000.0000.0000.0000.500
20050.4000.0000.0000.0000.400
20040.4000.0000.0000.0000.400
20030.3000.0000.0000.0000.300

Čistý zisk na akcii (EPS)

Thai Central Chemical Public Company Limited má zisk na akcii ve výši $0.42, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -70.274% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.04530.47--0.42
2022-0.140.720.85-0.00131.43
20210.541.230.690.242.70
20200.150.971.210.192.52
20190.110.630.640.21.58
20180.281.160.690.162.29
20170.551.291.220.253.31
20160.191.091.780.893.95
20150.170.970.980.22.32
20140.591.131.380.263.36
20130.431.431.510.473.84
20120.331.040.730.412.51
20110.221.370.530.222.34
20100.780.811.230.253.07
2009-0.680.730.990.531.57

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.285.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.077.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.790.

Co je Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC.BK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC.BK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.087.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.400

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC.BK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 19.822

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.033

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.027

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.336