Terns Pharmaceuticals, Inc.

Symbol: TERN

NASDAQ

6.81

USD

Tržní cena dnes

 • -5.7300

  Poměr P/E

 • -0.1523

  Poměr PEG

 • 420.82M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Terns Pharmaceuticals, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $285185000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 70.841%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $143235000 a vykazují meziroční tempo růstu 200.289%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $8468000. To odráží míru růstu 24.164% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
143.24
47.70
74.85
12.33
82.52
Pohledávky
0.00
0.00
12.72
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
2.97
0.00
0.00
Ostatní
2.07
0.95
0.33
0.46
0.16
Krátkodobá aktiva celkem
285.19
166.93
90.87
22.22
88.48
Závazky
1.65
2.13
0.94
1.64
0.91
Krátkodobý dluh
0.66
0.00
12.88
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
6.16
4.69
8.17
3.31
1.46
Krátkodobé závazky
8.47
6.82
22.82
4.95
2.38

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Terns Pharmaceuticals, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $271687000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 41.073%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $13262000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 49.145%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $63000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -91.026%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $37893000. Meziroční růst těchto rezerv je -39.830%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $6000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 50.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-311609000, což znamená meziroční růst o 37.517%. Tyto zisky představují zisky, které se Terns Pharmaceuticals, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

271,69 US$

Celková pasiva

13 262 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,06 US$

Peněžní prostředky a ekv.

37 893 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-311 609 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-4,83 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Terns Pharmaceuticals, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.98, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 46.448% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.31-0.25-0.42--0.98
2022-0.55-0.55-0.44-0.29-1.83
2021-0.88-0.43-0.47-0.56-2.34
2020-0.38-0.4-0.48-0.65-1.91
2019----0.41-0.41

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.829.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.006.

Co je Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) ROIC (návratnost kapitálu)?

Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.367.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -4.826

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.003

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.003

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000