3i Group plc

Symbol: TGOPF

PNK

28.29

USD

Tržní cena dnes

 • 4.6896

  Poměr P/E

 • 0.1293

  Poměr PEG

 • 27.28B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

3i Group plc (TGOPF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, 3i Group plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $205000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -28.819%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $162000000 a vykazují meziroční tempo růstu -29.258%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $43000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -27.119%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $110000000. To odráží míru růstu -14.729% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
162.00
229.00
216.00
771.00
983.00
972.00
Pohledávky
43.00
59.00
17.00
18.00
640.00
591.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
205.00
288.00
233.00
789.00
1623.00
1563.00
Závazky
110.00
129.00
79.00
114.00
119.00
155.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(110)
(129)
(79)
(114)
(119)
(155)
Krátkodobé závazky
110.00
129.00
79.00
114.00
119.00
155.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti 3i Group plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $17819000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 72.431%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $975000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -16.667%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $785000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -20.867%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $162000000. Meziroční růst těchto rezerv je -25.000%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $719000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se 3i Group plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

17 819,00 US$

Celková pasiva

975 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

785,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

162 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,30 US$

Hodnota podniku

4,55 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii 3i Group plc je $0.716, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 16.993%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.3800.0000.3360.716
20220.0000.3320.0000.2800.612
20210.0000.2940.0000.2560.550
20200.0000.2230.0000.2340.457
20190.0000.2540.0000.2310.485
20180.0000.2940.0000.0000.294
20170.0000.2360.0000.1070.343
20160.0000.2270.0000.1010.328
20150.0000.2460.0000.1010.347
20140.0000.2510.0000.1050.356
20130.0000.0000.0000.1220.122

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.001.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.971.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je 3i Group plc (TGOPF) ROIC (návratnost kapitálu)?

3i Group plc (TGOPF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.258.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.716

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

3i Group plc (TGOPF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 4.554

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.047

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.044

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 4.559