PT Trias Sentosa Tbk

Symbol: TRST.JK

JKT

530

IDR

Tržní cena dnes

 • -14.1065

  Poměr P/E

 • 0.2445

  Poměr PEG

 • 1.49T

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

PT Trias Sentosa Tbk (TRST-JK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PT Trias Sentosa Tbk si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2006812000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 10.614%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $41063000000 a vykazují meziroční tempo růstu 3.057%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1188514000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 30.615% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2020612000000. To odráží míru růstu 30.595% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
41063.00
39844.82
33359.58
27763.35
123688.90
35033.39
Pohledávky
0.00
0.00
633466.12
631248.53
506096.00
430290.00
Zásoby
1188514.00
909936.21
659317.03
721238.22
747525.28
630688.43
Ostatní
0.00
0.00
10942.36
14247.74
11272.62
1131.70
Krátkodobá aktiva celkem
2006812.00
1814243.65
1337085.10
1394497.85
1494150.56
1189727.02
Závazky
529993.00
512779.25
433866.43
466998.60
486043.45
384189.89
Krátkodobý dluh
1436041.00
954037.59
659590.86
722167.11
742547.34
529681.01
Ostatní krátkodobé závazky
54578.00
80417.82
70133.19
111208.62
85484.10
54550.18
Krátkodobé závazky
2020612.00
1547234.67
1163590.48
1300374.33
1314074.89
968421.07

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PT Trias Sentosa Tbk je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $5262403000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -6.288%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2562680000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -10.468%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $771559000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 12.292%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $47790000000. Meziroční růst těchto rezerv je 55.143%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $280800000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $1257266000000, což znamená meziroční růst o -9.231%. Tyto zisky představují zisky, které se PT Trias Sentosa Tbk rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

5 262 403,00 US$

Celková pasiva

2 562 680 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

771 559,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

47 790 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

1 257 266 000 000,00 US$

Kmenové akcie

280 800,00 US$

Hodnota podniku

28,84 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PT Trias Sentosa Tbk je $5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0005.0000.0005.000
20220.00020.0000.0000.00020.000
20210.0000.00010.0000.00010.000
20200.0000.0005.0000.0005.000
20190.0000.0005.0000.0005.000
20170.0000.0005.0000.0005.000
20160.0005.0000.0000.0005.000
20150.0005.0000.0000.0005.000
20140.0000.0005.0000.0005.000
20130.00010.0000.0000.00010.000
20120.00020.0000.0000.00020.000
20110.00020.0000.0000.00020.000
20100.00015.0000.0000.00015.000
20090.00010.0000.0000.00010.000
20080.0005.0000.0000.0005.000
20070.0005.0000.0000.0005.000
20060.0003.0000.0000.0003.000
20050.0005.0000.0000.0005.000
20040.00010.0000.0000.00010.000

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 3.649.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.016.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.949.

Co je PT Trias Sentosa Tbk (TRST.JK) ROIC (návratnost kapitálu)?

PT Trias Sentosa Tbk (TRST.JK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.013.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 5.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PT Trias Sentosa Tbk (TRST.JK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 28.841

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.751

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.361

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.499