Unibail-Rodamco-Westfield SE

Symbol: URW.PA

EURONEXT

62.48

EUR

Tržní cena dnes

 • 48.6367

  Poměr P/E

 • -0.4945

  Poměr PEG

 • 8.67B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Unibail-Rodamco-Westfield SE si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $4458500000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 19.547%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3329100000 a vykazují meziroční tempo růstu 47.560%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $44400000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 18.717% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2685100000. To odráží míru růstu -24.529% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
3329.10
2256.10
2137.60
488.80
369.90
574.70
Pohledávky
0.00
0.00
2229.70
3316.60
0.00
0.00
Zásoby
44.40
37.40
32.00
91.20
95.20
0.00
Ostatní
0.00
0.00
(0.1)
(0.1)
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
4458.50
3729.50
4399.20
3896.50
1708.70
1590.20
Závazky
240.50
229.00
211.80
230.50
207.40
187.50
Krátkodobý dluh
781.30
1606.30
1882.30
2598.80
3853.30
2256.70
Ostatní krátkodobé závazky
206.20
214.30
680.90
206.90
219.60
1252.00
Krátkodobé závazky
2685.10
3557.80
4827.40
4859.70
5986.50
3696.20

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Unibail-Rodamco-Westfield SE je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $53951300000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -4.323%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $32044400000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -5.373%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $25441200000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -0.702%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3828800000. Meziroční růst těchto rezerv je 42.049%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $695200000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.317%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-537800000, což znamená meziroční růst o 27.835%. Tyto zisky představují zisky, které se Unibail-Rodamco-Westfield SE rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

53 951,30 US$

Celková pasiva

32 044 400 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

25 441,20 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 828 800 000,00 US$

Goodwill

957,20 US$

Nerozdělený zisk

-537 800 000,00 US$

Kmenové akcie

456,40 US$

Hodnota podniku

-17,15 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Unibail-Rodamco-Westfield SE má zisk na akcii ve výši $-26.63, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 100.000% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2020---11.78-14.85-26.63

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 17.562.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.181.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.507.

Co je Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.010.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -17.148

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.377

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.483

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.886