VectoIQ Acquisition Corp. II

Symbol: VTIQ

NASDAQ

10.065

USD

Tržní cena dnes

 • 11.2326

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 443.11M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

VectoIQ Acquisition Corp. II (VTIQ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, VectoIQ Acquisition Corp. II si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $987.907. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -92.137%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $733.875 a vykazují meziroční tempo růstu -94.159%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1927.431. To odráží míru růstu -99.548% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2021202020192018
Peněžní prostředky a investice
0.00
0.01
0.75
1.17
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.02
0.06
Krátkodobá aktiva celkem
0.00
0.01
0.78
1.23
Závazky
0.00
0.01
0.08
0.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.08
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
0.33
0.65
0.85
Krátkodobé závazky
0.00
0.43
0.73
0.85

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti VectoIQ Acquisition Corp. II je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $346894723. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 0.184%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $15004988. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -15.047%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $96877. Meziroční růst těchto rezerv je -88.646%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $346286379 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.373%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-14397597, což znamená meziroční růst o -12.236%. Tyto zisky představují zisky, které se VectoIQ Acquisition Corp. II rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

346,89 US$

Celková pasiva

15 004 988,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

96 877,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-14 397 597,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

918,58 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

VectoIQ Acquisition Corp. II má zisk na akcii ve výši $0.89, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 69.105% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.560.210.12-0.89
20210.0732-0.00690.46-0.420.10
2020-4.2---0.0002-4.20
20190.02730.030.02560.00920.10
2018--0.00040.06450.06

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.099.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.405.

Co je VectoIQ Acquisition Corp. II (VTIQ) ROIC (návratnost kapitálu)?

VectoIQ Acquisition Corp. II (VTIQ) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.003.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

VectoIQ Acquisition Corp. II (VTIQ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 918.579

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000