Warteck Invest AG

Symbol: WARN.SW

SIX

1845

CHF

Tržní cena dnes

 • 20.9823

  Poměr P/E

 • -1.6242

  Poměr PEG

 • 456.64M

  MRK Cap

 • 0.04%

  Výnos DIV

Warteck Invest AG (WARN-SW) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Warteck Invest AG si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $11397000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 4.483%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2506000 a vykazují meziroční tempo růstu -29.804%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $134265000. To odráží míru růstu -9.955% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2.51
3.57
1.94
6.17
2.47
1.48
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
8.89
0.00
0.00
0.00
5.92
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
11.40
10.91
6.20
11.16
8.38
5.74
Závazky
1.58
1.97
0.87
0.86
1.10
2.07
Krátkodobý dluh
117.30
129.60
111.89
96.50
142.13
61.68
Ostatní krátkodobé závazky
15.38
0.37
0.47
0.46
0.75
0.65
Krátkodobé závazky
134.26
149.11
121.50
105.72
151.56
72.28

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Warteck Invest AG je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $936782000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 8.262%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $522376000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 13.648%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1811000. Meziroční růst těchto rezerv je -57.408%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $2475000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Warteck Invest AG rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

936,78 US$

Celková pasiva

522 376 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 811 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

1,49 US$

Hodnota podniku

1,32 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Warteck Invest AG je $70, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.00070.0000.0000.00070.000
20220.00070.0000.0000.00070.000
20210.00070.0000.0000.00070.000
20200.00070.0000.0000.00070.000
20190.00067.5430.0000.00067.543
20180.00067.5430.0000.00067.543
20170.00065.6130.0000.00065.613
20160.00065.6130.0000.00065.613
20150.00062.6980.0000.00062.698
20140.00062.6980.0000.00062.698
20130.00062.6980.0000.00062.698
20120.00062.6980.0000.00062.698
20110.00061.7760.0000.00061.776
20100.00059.9320.0000.00059.932
20090.00057.1650.0000.00057.165
20080.00057.1650.0000.00057.165
20070.00057.1650.0000.00057.165
20060.00057.1650.0000.00057.165
20050.00057.1650.0000.00057.165
20040.00055.3210.0000.00055.321
20030.00052.5550.0000.00052.555
20020.00050.7110.0000.00050.711
20010.00046.1010.0000.00046.101
19980.00034.1150.0000.00034.115
19970.00032.2710.0000.00032.271
19960.00032.2710.0000.00032.271

Čistý zisk na akcii (EPS)

Warteck Invest AG má zisk na akcii ve výši $113.46, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 66.169% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
201937.8237.82-37.82113.46
201822.7622.76-22.7668.28
201720.0320.03-20.0360.09
201618.4218.42-18.4255.26
201522.5822.5822.5822.5890.32
201418.8418.8418.8418.8475.36
201317.3717.3717.3717.3769.48
201217.5417.5417.5417.5470.16
201120.1520.1520.1520.1580.60
201022.3922.3922.3922.3989.56
200918.9718.9718.9718.9775.88
200800000.00
200700000.00
200600000.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 76.420.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.854.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.866.

Co je Warteck Invest AG (WARN.SW) ROIC (návratnost kapitálu)?

Warteck Invest AG (WARN.SW) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.040.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 70.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Warteck Invest AG (WARN.SW) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 1.320

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.993

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.458

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 12.552