WBI BullBear Global Income ETF

Symbol: WBII

AMEX

20.7301

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 152.70M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

WBI BullBear Global Income ETF (WBII) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, WBI BullBear Global Income ETF si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti WBI BullBear Global Income ETF je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se WBI BullBear Global Income ETF rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii WBI BullBear Global Income ETF je $0.097, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -59.583%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0200.0060.0710.0000.097
20210.0660.0530.0690.0520.240
20200.0750.0840.0770.0820.318
20190.0870.0330.0850.0970.302
20180.0450.1030.0810.0830.312
20170.0350.0910.0550.0610.242
20160.0250.0260.0290.0270.107
20150.0410.0330.0270.0250.126
20140.0000.0000.0420.0000.042

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je WBI BullBear Global Income ETF (WBII) ROIC (návratnost kapitálu)?

WBI BullBear Global Income ETF (WBII) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

WBI BullBear Global Income ETF (WBII) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000