WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF

Symbol: WBIT

AMEX

18.11

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.00M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF (WBIT) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF je $0.344, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -42.667%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.0050.3390.0000.344
20210.0800.1920.1370.1910.600
20200.1940.1440.0000.3110.649
20190.0000.0180.2890.0000.307

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF (WBIT) ROIC (návratnost kapitálu)?

WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF (WBIT) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF (WBIT) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000