New Work SE

Symbol: XINXF

PNK

77.4

USD

Tržní cena dnes

 • 14.2849

  Poměr P/E

 • 0.0224

  Poměr PEG

 • 435.02M

  MRK Cap

 • 0.05%

  Výnos DIV

New Work SE (XINXF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, New Work SE si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $138865000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 8.440%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $98304000 a vykazují meziroční tempo růstu 9.053%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $159090000. To odráží míru růstu 2.610% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
98.30
90.14
65.13
40.04
57.88
36.55
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
6.36
4.16
0.84
5.25
0.79
1.08
Krátkodobá aktiva celkem
138.87
128.06
95.29
95.61
101.71
70.18
Závazky
9.97
14.45
10.83
8.54
3.87
6.85
Krátkodobý dluh
6.25
7.56
6.49
5.97
4.78
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
142.87
133.04
127.61
144.46
125.48
101.37
Krátkodobé závazky
159.09
155.04
144.93
158.97
134.13
108.22

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti New Work SE je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $401585000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -2.307%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $248401000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -4.826%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $54679000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -3.108%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $119799000. Meziroční růst těchto rezerv je -3.001%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $5620000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $124274000, což znamená meziroční růst o 2.233%. Tyto zisky představují zisky, které se New Work SE rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

401,58 US$

Celková pasiva

248 401 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

54,68 US$

Peněžní prostředky a ekv.

119 799 000,00 US$

Goodwill

56,15 US$

Nerozdělený zisk

124 274 000,00 US$

Kmenové akcie

5,27 US$

Hodnota podniku

6,51 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii New Work SE je $3.56, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0003.5600.0000.0003.560
20220.0003.5600.0000.0003.560
20210.0002.5900.0000.0002.590
20200.0002.5900.0000.0002.590
20190.0003.5600.0000.0003.560
20160.0001.5000.0000.0001.500
20150.0000.9200.0000.0000.920
20140.0003.5800.0000.0003.580
20130.0000.5600.0000.0000.560

Čistý zisk na akcii (EPS)

New Work SE má zisk na akcii ve výši $1.26, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -40.566% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231.26---1.26
20222.121.862.2806.26
20212.152.411.2405.80
20201.282.162.1705.61
20191.641.770.7404.15
20181.091.641.6204.35
20170.871.421.4203.71
20160.951.141.1403.23
20150.740.830.8302.40
20140.190.490.8301.51
20130.360.480.4901.33
20120.360.380.401.14
20110.510.440.4801.43
20100.240.260.4100.91
20090.330.090.0700.49

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 6.086.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.169.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.737.

Co je New Work SE (XINXF) ROIC (návratnost kapitálu)?

New Work SE (XINXF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.174.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 3.560

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

New Work SE (XINXF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.507

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.397

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.152

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.689