XPAC Acquisition Corp.

Symbol: XPAXU

NASDAQ

11

USD

Tržní cena dnes

 • 0.1029

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.00M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

XPAC Acquisition Corp. (XPAXU) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, XPAC Acquisition Corp. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $278148. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -63.579%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $44659 a vykazují meziroční tempo růstu -87.320%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $5353733. To odráží míru růstu 914.972% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021
Peněžní prostředky a investice
0.04
0.35
Pohledávky
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
Ostatní
0.23
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.28
0.76
Závazky
0.30
0.13
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
5.06
0.39
Krátkodobé závazky
5.35
0.53

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti XPAC Acquisition Corp. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $68693791. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -68.983%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1242435. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -91.423%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Meziroční růst těchto rezerv je -100.000%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $68617386 a oproti předchozímu roku rostou tempem -68.936%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-7391391, což znamená meziroční růst o -46.847%. Tyto zisky představují zisky, které se XPAC Acquisition Corp. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

68,69 US$

Celková pasiva

1 242 435,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

0,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-7 391 391,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

0,02 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.014.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 3.890.

Co je XPAC Acquisition Corp. (XPAXU) ROIC (návratnost kapitálu)?

XPAC Acquisition Corp. (XPAXU) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.021.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

XPAC Acquisition Corp. (XPAXU) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.021

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000