Z Holdings Corporation

Symbol: YAHOF

PNK

2.87

USD

Tržní cena dnes

 • 13.6089

  Poměr P/E

 • 0.0064

  Poměr PEG

 • 21.62B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Z Holdings Corporation (YAHOF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Z Holdings Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $3618282000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 45.140%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1651851000000 a vykazují meziroční tempo růstu 46.503%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $31690000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 18.818% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1383410000000. To odráží míru růstu 143.483% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
1651851.00
1127523.00
1065726.00
880100.00
546784.00
868325.00
Pohledávky
0.00
0.00
448210.00
264213.00
191260.00
163380.00
Zásoby
31690.00
26671.00
24668.00
20889.00
18306.00
17685.00
Ostatní
0.00
1338766.00
751987.00
563583.00
491303.00
489428.00
Krátkodobá aktiva celkem
3618282.00
2492960.00
2290591.00
1728785.00
1247653.00
1538818.00
Závazky
1351794.00
524989.00
616681.00
487242.00
394545.00
348346.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
31616.00
43186.00
47024.00
32887.00
24138.00
32308.00
Krátkodobé závazky
1383410.00
568175.00
663705.00
520129.00
418683.00
380654.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Z Holdings Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $8699376000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 15.765%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $5294347000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 19.121%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1860443000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -0.068%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1387310000000. Meziroční růst těchto rezerv je 2.082%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $247603000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.234%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $700318000000, což znamená meziroční růst o 72.211%. Tyto zisky představují zisky, které se Z Holdings Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

8 699 376,00 US$

Celková pasiva

5 294 347 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 860 443,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 387 310 000 000,00 US$

Goodwill

2 070 305,00 US$

Nerozdělený zisk

700 318 000 000,00 US$

Kmenové akcie

7 444,00 US$

Hodnota podniku

16,50 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Z Holdings Corporation je $0.042, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
20230.0420.0000.0000.0000.042
20220.0450.0000.0000.0000.045
20210.0510.0000.0000.0000.051
20200.0820.0000.0000.0000.082
20180.0840.0000.0000.0000.084
20170.0800.0000.0000.0000.080
20160.0780.0000.0000.0000.078
20150.0740.0000.0000.0000.074

Čistý zisk na akcii (EPS)

Z Holdings Corporation má zisk na akcii ve výši $12.33, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 81.858% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20234.987.52--0.1712.33
20223.372.0118.651.425.43
20213.53.631.660.439.22
20204.784.854.411.3915.43
20195.455.011.6817.09
20185.744.092.964.9217.71
20176.315.576.235.5823.69
20166.245.96.273.1821.59
20155.8616.055.065.7932.76
20146.45.35.885.6223.20
20135.915.435.485.5422.36
20124.334.725.384.7619.19
20114.024.184.374.216.77
20103.733.74.264.0315.72
20093.313.453.593.2213.57
2008-2.933.16-6.09

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.870.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.188.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.857.

Co je Z Holdings Corporation (YAHOF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Z Holdings Corporation (YAHOF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.045.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.042

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Z Holdings Corporation (YAHOF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 16.502

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.619

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.214

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.804