Ermenegildo Zegna N.V.

Symbol: ZGN

NYSE

11.76

USD

Tržní cena dnes

 • 49.8509

  Poměr P/E

 • -1.2350

  Poměr PEG

 • 2.94B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Ermenegildo Zegna N.V. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1285657000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -7.141%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $254321000 a vykazují meziroční tempo růstu -44.688%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $194787000. Meziroční míra růstu pohledávek je 11.100%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $410851000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 21.383% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $866984000. To odráží míru růstu 23.446% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
254.32
459.79
317.29
210.63
218.33
Pohledávky
194.79
175.33
154.44
187.81
168.47
Zásoby
410.85
338.48
321.47
314.59
314.36
Ostatní
84.57
68.77
66.72
92.23
93.27
Krátkodobá aktiva celkem
1285.66
1384.53
1239.16
1246.63
1374.85
Závazky
220.79
177.80
150.26
190.40
228.97
Krátkodobý dluh
397.63
263.94
198.87
208.54
248.11
Ostatní krátkodobé závazky
190.77
211.75
146.62
171.61
139.84
Krátkodobé závazky
866.98
702.32
535.45
607.38
648.53

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Ermenegildo Zegna N.V. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $2673512000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 8.780%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1858593000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 2.491%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $576299000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -28.237%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $255040000. Meziroční růst těchto rezerv je -44.531%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $6054000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.936%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $543295000, což znamená meziroční růst o 8.966%. Tyto zisky představují zisky, které se Ermenegildo Zegna N.V. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

2 673,51 US$

Celková pasiva

1 858 593 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

576,30 US$

Peněžní prostředky a ekv.

255 040 000,00 US$

Goodwill

235,77 US$

Nerozdělený zisk

543 295 000,00 US$

Kmenové akcie

1,07 US$

Hodnota podniku

6,36 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Ermenegildo Zegna N.V. je $0.109, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 15.957%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.1090.0000.109
20220.0000.0000.0940.0000.094

Čistý zisk na akcii (EPS)

Ermenegildo Zegna N.V. má zisk na akcii ve výši $0.40, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 350.000% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022---0.40.40
2021-0.17-0.17-0.17-0.16-0.67
2020-0.0522-0.0522-0.0522-0.0522-0.20
20190.02240.02240.02240.02240.08
20180.03890.03890.03890.03890.16

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.308.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.099.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.509.

Co je Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) ROIC (návratnost kapitálu)?

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.095.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.109

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.356

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.347

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.377

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.812