Що таке деривативи?

Деривативи – що це таке? Саме цьому питанню присвячена дана стаття.

Деривативи є важливими інструментами на фінансовому ринку. Це контракти, які дають обом сторонам право або визначають зобов'язання цих сторін вчинити дії щодо базових активів. До останніх належать акції, облігації, валюти, різні товари, статистична інформація, процентні ставки тощо.

Що таке деривативи простими словами? Це контракт між двома учасниками торгів на біржі, заснований на майбутній ціні базового активу. Одна сторона зобов'язується виконати зобов'язання щодо базового активу, а інша сторона зобов'язується прийняти права на його передачу протягом заздалегідь визначеного періоду часу.

Що таке деривативи

Іншими словами, що таке фінансові деривативи в Україні? Це біржові інструменти для укладання строкових угод. Дериватив - це похідна вартість базового активу, а не його копія. Учасники торгів використовують деривативи для спекуляції (отримання високого прибутку) та хеджування ризиків.

Фінансові деривативи - це:

 • поставними (якщо базовим активом є товар, наприклад, нафта, газ, пшениця тощо).
 • розрахункові (непоставочні – розраховуються за формулою, ціни є суто індикативними, поставка базового активу, наприклад, індексні ф'ючерси тощо).

Загальні характеристики деривативів

Деривативи використовуються в більшості країн світу, особливо в США та розвинених європейських країнах. Існують специфічні особливості для відповідного ринку в тій чи іншій країні. Однак усім, незалежно від держави, притаманні такі спільні риси:

 • Зміна вартості базового активу означає зміну вартості самого деривативу.
 • У порівнянні з іншими інструментами фінансового ринку, для купівлі деривативів часто достатньо невеликої суми грошей.
 • Всі розрахункові операції здійснюються в майбутньому.
 • Базується на базовому активі.
 • Спрямований на отримання прибутку.
 • Більшість операцій та угод з деривативами підлягають оподаткуванню. Операції, що здійснюються за допомогою брокерів, припускають, що останні виступають податковими агентами, тому всі операції, пов'язані з оподаткуванням, покладаються виключно на них.

Класифікація похідних фінансових інструментів

Класифікація похідних фінансових інструментів

Похідні фінансові інструменти можна розділити на звичайні та екзотичні.

До найпоширеніших видів деривативів відносяться:

 • форвардні контракти;
 • ф'ючерси;
 • опціони;
 • свопи.

Екзотичні деривативи - що це таке? До екзотичних деривативів відносяться форвардні контракти, опціони та свопи з умовами виконання зобов'язань, що відрізняються від стандартних або поєднують в собі характеристики звичайних (наприклад, свопи).

Слід зазначити, що цей поділ є досить умовним. Наприклад, погодні деривативи в Україні стали настільки популярними, що швидко перейшли з розряду екзотики в повсякденне життя. Фактично, поділ на звичайні та екзотичні деривативи базується на частоті їх використання.

За механізмом дії деривативи можна розділити на два типи:

Деривативи

 • лінійні похідні або прямого типу;
 • нелінійні або опціонного типу (опціони).

Основна відмінність між ними полягає в тому, що лінійні деривативи - це тип, який має лінійну залежність між фінансовим результатом і зміною ціни або інших характеристик базового активу, тоді як нелінійні деривативи такої залежності не мають.

Класифікація похідних фінансових інструментів

Лінійні деривативи - це ф'ючерси, форварди, свопи.

Щоб ви краще розуміли основні поняття, поговоримо про кожне з них детальніше:

Опціон - це контракт на купівлю-продаж цінних паперів, який укладається на ринку Форекс.

Опціон - це контракт, який дає покупцям/продавцям базового активу право купити/продати його за фіксованою та узгодженою ціною протягом певного періоду часу. Опціони зазвичай поділяються на 3 типи: пут, колл і двосторонні контракти.

Ф'ючерс - це контракт, схожий за характеристиками на опціон. Його можна описати як біржовий контракт на купівлю/продаж певного базового активу. Однак, на відміну від опціонів, при укладанні фінансових угод обидві сторони домовляються тільки про час поставки базового активу і його приблизну вартість. Детальніше про поняття ф'ючерсів в окремій статті.

Своп - це фінансова операція, спрямована на обмін різними активами. У випадку з угодами на купівлю/продаж валюти, акцій або облігацій, через певний проміжок часу укладаються зустрічні угоди на купівлю/продаж тих самих активів. Угоди своп в першу чергу дозволяють збільшити вартість активів і заробити гроші.

Форвард - це угода, за якою одна сторона зобов'язується передати іншій стороні певний базовий актив протягом заздалегідь обумовленого періоду. Остання, в свою чергу, зобов'язана прийняти актив і виплатити обумовлену суму. Такі контракти називаються строковими.

Свопи – фінансовий інструмент, який є контрактом, що дає покупцеві право укласти фінансову угоду на заздалегідь визначену дату. Якщо коротко, то своп - це опціон на обмін. Незважаючи на те, що певні умови були встановлені на час укладання угоди, виконання останньої не гарантується жодними зобов'язаннями.

.

Форма деривативу

Форма деривативу

У будь-якому випадку дериватив укладається в письмовій формі і повинен містити всю інформацію, передбачену законодавством. Оскільки дериватив є договором, до нього також застосовуються вимоги цивільного законодавства.

Відкликання в письмовій формі. Вимог щодо окремих бланків, на яких має бути надрукований дериватив, а також вимог щодо обов'язкового нотаріального чи іншого посвідчення деривативу немає.

Різновиди деривативів

На сьогоднішній день представлені фінансові інструменти прийнято ділити на:

 • Фондовий дериватив - це стандартний документ, який підтверджує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Фондові деривативи - це опціони, ф'ючерсні та форвардні контракти, засновані на цінних паперах, таких як акції. Ці інструменти дають власнику право купити або продати акції базового активу за певною ціною. Правила випуску та обігу деривативів на акції встановлюються державним органом, відповідальним за регулювання ринку цінних паперів;
 • валютні деривативи
 • валютний дериватив - стандартний документ, що підтверджує право на продаж та/або купівлю валютних цінностей на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу валютних деривативів встановлюються Національним банком. До валютних деривативів належать ванільні опціони, форвардні контракти та валютні свопи. Найчастіше цей вид деривативів використовується поза біржею:
 • товарні деривативи
 • товарний дериватив - стандартний документ, що підтверджує право на продаж та/або купівлю товару (крім цінних паперів) на погоджених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу товарних деривативів встановлюються органом, на який покладено функції регулювання товарного біржового ринку. До товарних відносяться багато контрактів, якими торгують як уряди держав, так і великі корпорації. Одним з найяскравіших прикладів представленого розмаїття фінансових інструментів є торгівля контрактами на золото і нафту.

Похідні фінансові інструменти

Деривативи на цінні папери, які по суті є інвестиційними продуктами, наприклад, депозити.

Форма деривативу

Кредитні деривативи, які також називають похідними фінансовими інструментами, - це свопи на дефолтні активи та загальну заборгованість за кредитами.rns, а також кредитні опціони. Представлене розмаїття фінансових інструментів використовується виключно поза фондовим ринком. Основними гравцями в їхньому бізнесі є міжнародні банки.

Процентні деривативи включають в себе процентні опціони, процентні форварди і процентні свопи.

Особливості біржових деривативів

 • Угоди здійснюються безпосередньо на біржі або через автоматизовані системи.
 • Як правило, ціни повністю прозорі та доступні.
 • Інформація про учасників ринку відсутня.
 • Всі торги проводяться виключно відповідно до правил, встановлених біржею.
 • Контракти мають стандартну форму, специфікація якої знаходиться у відкритому доступі.
 • Тільки невелика частина всіх контрактів завершується безпосередньою поставкою базових активів.
 • Позиція на ринку може бути легко ліквідована або передана іншій.
 • Контракти торгуються тільки протягом обмеженого періоду часу.

Особливості позабіржових деривативів

Особливості позабіржових деривативів

До таких фінансових інструментів належать свопи та форвардні контракти.

У них є свої особливості:

 • Усі операції здійснюються шляхом переговорів. 
 • Угоди суворо конфіденційні.
 • Ціни не прозорі. Здебільшого вони відсутні.
 • Не існує стандартної специфікації для контрактів.
 • Всі учасники ринку володіють інформацією один про одного.
 • Доволі складно ліквідувати своє місце на ринку.
 • Торгові контракти зазвичай виконуються цілодобово.
 • Логічним завершенням угод для більшості контрактів є фізична поставка.
 • Використання деривативів як фінансового інструменту

  Дериватив може використовуватися як фінансовий інструмент, якщо він передбачає попереднє фінансування постачальника (виробника). У цьому випадку покупець деривативу може отримати дохід від володіння деривативом, який розраховується як різниця між вартістю деривативу на момент купівлі та на момент продажу (виконання).

  Розвинений фондовий ринок допускає появу деривативів без поставки, які в момент виконання виконуються в грошовій формі. Однією з таких операцій є спекуляція на можливих змінах ринкової вартості базового активу (акцій, облігацій, валюти тощо).

  NF

  Приєднуйтесь до спільноти інвесторів

  • 70+ фондових бірж
  • 30+ років даних компанії
  • 30+ років даних компанії
  Зареєструйтеся

  *Весь вміст у статті та на сайті в цілому призначено для освітніх та розважальних цілей і не є фінансовою порадою. Ми рекомендуємо вам проконсультуватися з фахівцем, перш ніж прийняти рішення.