Livzon Pharmaceutical Group Inc.

Symbol: 000513.SZ

SHZ

33.73

CNY

Tržní cena dnes

 • 15.8764

  Poměr P/E

 • 4.1505

  Poměr PEG

 • 21.11B

  MRK Cap

 • 0.05%

  Výnos DIV

Livzon Pharmaceutical Group Inc. (000513-SZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Livzon Pharmaceutical Group Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $16987297040.38. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 15.772%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $10411348410.09 a vykazují meziroční tempo růstu 13.830%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $4285609764.579998. Meziroční míra růstu pohledávek je 18.296%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2045341552.12. To představuje zdravý meziroční nárůst o 22.974% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $7396664920.29. To odráží míru růstu 6.810% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
10411.35
9146.37
9953.75
8855.41
8587.93
7415.78
Pohledávky
4285.61
3622.78
3108.55
2703.46
2630.32
2698.47
Zásoby
2045.34
1663.23
1487.80
1168.85
1117.01
1102.62
Ostatní
136.90
57.94
51.28
128.28
120.53
124.26
Krátkodobá aktiva celkem
16987.30
14673.10
14627.36
12873.20
12471.73
11349.87
Závazky
1862.02
1817.30
1624.79
1263.09
1354.91
1163.53
Krátkodobý dluh
1632.68
2052.33
1559.48
1360.84
1500.40
0.40
Ostatní krátkodobé závazky
3901.96
13.49
6.27
151.77
2269.21
115.29
Krátkodobé závazky
7396.66
6925.07
6082.89
5293.66
5369.58
4411.03

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Livzon Pharmaceutical Group Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $24799963451.5. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 5.219%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $10331726594.21. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 14.056%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2437708855.76. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 36.452%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $10356123005.75. Meziroční růst těchto rezerv je 7.592%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $935552687 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.045%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $10556041273.57, což znamená meziroční růst o 5.478%. Tyto zisky představují zisky, které se Livzon Pharmaceutical Group Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

24 799,96 US$

Celková pasiva

10 331 726 594,21 US$

Dlouhodobý dluh

2 437,71 US$

Peněžní prostředky a ekv.

10 356 123 005,75 US$

Goodwill

124,91 US$

Nerozdělený zisk

10 556 041 273,57 US$

Kmenové akcie

184,42 US$

Hodnota podniku

10,23 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Livzon Pharmaceutical Group Inc. je $1.6, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 23.077%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0001.6000.0001.600
20220.0001.3000.0000.0001.300
20210.0001.2500.0000.0001.250
20200.0001.1500.0000.0001.150
20190.0000.0000.9230.0000.923
20180.0001.1830.0000.0001.183
20170.0000.0000.2280.0000.228
20160.0000.2280.0000.0000.228
20150.0000.0000.0350.0000.035
20140.0000.0000.1750.0000.175
20130.0000.0000.1750.0000.175
20120.0000.1750.0000.0000.175
20110.0000.0350.0000.0000.035
20100.0000.0530.0000.0000.053
20090.0000.0350.0000.0000.035
20080.0000.1750.0000.0000.175
20050.0000.0000.0480.0000.048
20040.0000.0320.0000.0000.032
20030.0000.0320.0000.0000.032
20020.0000.0000.0100.0000.010
19990.0000.0000.0160.0000.016
19960.0000.0000.0510.0000.051
19950.0000.0000.0770.0000.077

Čistý zisk na akcii (EPS)

Livzon Pharmaceutical Group Inc. má zisk na akcii ve výši $1.71, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -16.176% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.620.590.5-1.71
20220.590.50.520.432.04
20210.560.580.420.361.92
20200.430.650.440.311.83
20190.420.370.320.281.39
20180.370.310.330.151.16
20170.30.254.040.24.79
20160.270.210.240.20.92
20150.220.190.180.150.74
20140.170.170.150.110.60
20130.180.130.140.130.58
20120.140.130.140.120.53
20110.150.110.070.09160.42
20100.150.140.110.110.51
20090.140.150.120.150.56
20080.05950.011-0.007-0.00130.06
20070.150.120.250.06680.59
20060.04550.03690.0490.06240.20
20050.04610.04260.01670.03140.14
20040.07520.030.02820.02980.17
20030.03270.02260.01670.0440.11
20020.03040.02450.0304-0.00780.07

Livzon Pharmaceutical Group Inc. (000513.SZ) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Livzon Pharmaceutical Group Inc. (000513.SZ) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne July 03, 2019 s poměrem 1.3:1. V průběhu své historie společnost provedla 7 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
03 July 20191.3:1
22 June 20181.3:1
07 July 201713:10
14 August 201513:10
11 December 200611:10
04 September 19971.24299:1
26 May 19941.3:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.337.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.193.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.823.

Co je Livzon Pharmaceutical Group Inc. (000513.SZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Livzon Pharmaceutical Group Inc. (000513.SZ) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.141.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.600

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Livzon Pharmaceutical Group Inc. (000513.SZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 10.227

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.294

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.162

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.658