Beijing New Building Materials Public Limited Company

Symbol: 000786.SZ

SHZ

23.06

CNY

Tržní cena dnes

 • 10.9863

  Poměr P/E

 • 0.4761

  Poměr PEG

 • 38.96B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786-SZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Beijing New Building Materials Public Limited Company si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $10973363239.23. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 19.616%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $555669732.67 a vykazují meziroční tempo růstu -2.894%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3511826832.8199987. Meziroční míra růstu pohledávek je 13.893%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2726834275.94. To představuje zdravý meziroční nárůst o 3.588% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $5269640624.74. To odráží míru růstu -2.734% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
555.67
572.23
590.19
623.08
489.99
614.00
Pohledávky
3511.83
3083.44
2658.66
1935.66
434.69
636.33
Zásoby
2726.83
2632.40
1746.24
1612.39
1278.75
1259.56
Ostatní
239.93
250.27
243.89
825.09
958.49
1837.43
Krátkodobá aktiva celkem
10973.36
9173.80
6855.59
6334.96
5651.86
5530.77
Závazky
1863.03
1823.93
1589.40
1597.91
812.38
895.97
Krátkodobý dluh
284.05
2173.71
1508.88
1879.28
919.67
1379.98
Ostatní krátkodobé závazky
3122.57
68.65
564.04
0.20
449.32
131.42
Krátkodobé závazky
5269.64
5417.78
4885.48
6206.83
2313.33
2896.49

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Beijing New Building Materials Public Limited Company je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $30314537810.56. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 5.516%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $7243397133.06. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -10.222%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1971873991.63. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 31.453%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $579136607.42. Meziroční růst těchto rezerv je 7.790%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1689507842 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $17163361642.08, což znamená meziroční růst o 16.755%. Tyto zisky představují zisky, které se Beijing New Building Materials Public Limited Company rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

30 314,54 US$

Celková pasiva

7 243 397 133,06 US$

Dlouhodobý dluh

1 971,87 US$

Peněžní prostředky a ekv.

579 136 607,42 US$

Goodwill

389,03 US$

Nerozdělený zisk

17 163 361 642,08 US$

Kmenové akcie

110,00 US$

Hodnota podniku

10,19 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Beijing New Building Materials Public Limited Company je $0.655, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.6550.0000.0000.655
20220.0000.6550.0000.0000.655
20210.0000.5500.0000.0000.550
20200.0000.0820.0000.0000.082
20190.0000.4600.0000.0000.460
20180.0000.3550.0000.0000.355
20170.0000.1800.0000.0000.180
20160.0000.1750.0000.0000.175
20150.0000.2120.0000.0000.212
20140.0000.2150.0000.0000.215
20130.0000.1590.0000.0000.159
20120.0000.1450.0000.0000.145
20110.0000.0830.0000.0000.083
20100.0000.0600.0000.0000.060
20090.0000.0330.0000.0000.033
20080.0000.0180.0000.0000.018
20070.0000.0400.0000.0000.040
20060.0000.1920.0000.0000.192
20050.0000.0250.0000.0000.025
20040.0000.0400.0000.0000.040
20030.0000.0300.0000.0000.030
20020.0000.0250.0000.0000.025
20010.0000.0370.0000.0000.037
20000.0000.0250.0000.0000.025
19980.0000.0170.0000.0000.017

Čistý zisk na akcii (EPS)

Beijing New Building Materials Public Limited Company má zisk na akcii ve výši $1.63, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 17.266% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.350.770.51-1.63
20220.330.640.420.471.86
20210.310.780.520.472.08
20200.020.520.650.511.70
20190.19-0.60.40.270.26
20180.270.450.440.251.41
20170.0840.30.490.441.31
20160.0710.250.230.270.82
20150.0570.210.170.190.63
20140.0780.290.260.340.97
20130.05950.210.220.290.78
20120.04050.160.180.210.59
20110.0290.130.120.170.45
20100.0220.110.0930.140.36
20090.0180.08470.07250.110.28
20080.08950.00550.0210.08870.21
20070.03050.04810.0450.06350.18
20060.0150.02930.04160.04170.13
20050.01350.02350.04620.02170.10
20040.00960.01440.02420.02740.07
20030.01050.00890.020.02180.06
20020.00970.02560.01530.02870.09

Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786.SZ) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786.SZ) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 11, 2015 s poměrem 20:10. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
11 June 201520:10
07 June 20022:1
26 May 19991.5:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.482.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.164.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.942.

Co je Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786.SZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786.SZ) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.140.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.655

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Beijing New Building Materials Public Limited Company (000786.SZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 10.186

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.127

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.094

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.798