Xingye Leather Technology Co., Ltd.

Symbol: 002674.SZ

SHZ

12.26

CNY

Tržní cena dnes

 • 17.8619

  Poměr P/E

 • 0.3029

  Poměr PEG

 • 3.58B

  MRK Cap

 • 0.04%

  Výnos DIV

Xingye Leather Technology Co., Ltd. (002674-SZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Xingye Leather Technology Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2796624242.82. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 11.342%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $823312621.14 a vykazují meziroční tempo růstu -0.014%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $575404499.4499998. Meziroční míra růstu pohledávek je 79.828%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1016420257.87. To představuje zdravý meziroční nárůst o 39.124% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1179594561.9. To odráží míru růstu 86.792% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
823.31
823.43
1301.96
1287.79
1402.42
900.95
Pohledávky
575.40
319.97
410.91
373.63
381.89
383.43
Zásoby
1016.42
730.58
511.18
515.40
485.94
627.19
Ostatní
96.31
84.71
39.37
38.36
17.09
35.69
Krátkodobá aktiva celkem
2796.62
2511.74
2325.93
2215.18
2287.34
1947.26
Závazky
320.13
273.60
219.59
184.28
245.47
224.85
Krátkodobý dluh
627.35
211.44
580.13
370.00
300.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
232.11
46.17
23.29
29.03
58.43
62.11
Krátkodobé závazky
1179.59
631.50
910.91
635.98
628.40
286.96

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Xingye Leather Technology Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $4007437783.18. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.439%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1428953906.52. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 8.430%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $401609179.79. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 1418.334%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $701222645.44. Meziroční růst těchto rezerv je -15.299%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $291862944 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $654285720.37, což znamená meziroční růst o 7.643%. Tyto zisky představují zisky, které se Xingye Leather Technology Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

4 007,44 US$

Celková pasiva

1 428 953 906,52 US$

Dlouhodobý dluh

401,61 US$

Peněžní prostředky a ekv.

701 222 645,44 US$

Goodwill

24,36 US$

Nerozdělený zisk

654 285 720,37 US$

Kmenové akcie

180,00 US$

Hodnota podniku

9,14 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Xingye Leather Technology Co., Ltd. je $0.5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 66.667%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.5000.0000.0000.500
20220.0000.3000.0000.0000.300
20200.0000.6000.0000.0000.600
20190.0000.6000.0000.0000.600
20180.0000.5000.0000.0000.500
20170.0000.1500.0000.0000.150
20150.0000.1500.0000.0000.150
20140.0000.2500.0000.0000.250
20130.0000.2000.0000.0000.200

Čistý zisk na akcii (EPS)

Xingye Leather Technology Co., Ltd. má zisk na akcii ve výši $0.60, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 11.647% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.09720.220.28-0.60
20220.01330.160.270.09160.53
20210.06850.330.2100.61
2020-0.01680.02370.150.240.39
20190.07290.160.08220.0790.39
20180.03110.08040.0710.20.38
20170.03740.04260.03440.03490.14
20160.00320.03660.08790.120.25
20150.01310.0454-0.05710.05340.05
20140.120.130.120.120.49
20130.120.230.20.190.74
20120.140.230.170.150.69
20110.090.280.160.170.70

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.418.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.108.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.728.

Co je Xingye Leather Technology Co., Ltd. (002674.SZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Xingye Leather Technology Co., Ltd. (002674.SZ) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.090.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.500

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Xingye Leather Technology Co., Ltd. (002674.SZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 9.144

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.361

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.214

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.416