Huscoke Holdings Limited

Symbol: 0704.HK

HKSE

0.182

HKD

Tržní cena dnes

 • -1.6755

  Poměr P/E

 • -0.0838

  Poměr PEG

 • 157.34M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Huscoke Holdings Limited (0704-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Huscoke Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $660569000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 18.006%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $7903000 a vykazují meziroční tempo růstu -62.579%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3111000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -94.835% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2360223000. To odráží míru růstu 13.642% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
7.90
21.12
20.84
18.89
69.66
97.93
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
3.11
60.24
43.46
85.38
54.74
55.12
Ostatní
0.00
0.00
0.00
732.89
481.45
388.27
Krátkodobá aktiva celkem
660.57
559.78
1483.16
837.16
605.85
541.32
Závazky
482.57
359.74
476.66
237.33
158.19
247.16
Krátkodobý dluh
735.28
629.45
19.32
43.53
0.00
25.81
Ostatní krátkodobé závazky
1142.38
1087.71
751.43
631.13
474.20
372.80
Krátkodobé závazky
2360.22
2076.90
1247.41
911.98
632.39
645.77

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Huscoke Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1907956000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -7.430%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2097104000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 43.005%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $6860000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -96.709%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $7182000. Meziroční růst těchto rezerv je -65.536%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $28707000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Huscoke Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 907,96 US$

Celková pasiva

2 097 104 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

6,86 US$

Peněžní prostředky a ekv.

7 182 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

336,54 US$

Hodnota podniku

-5,54 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Huscoke Holdings Limited je $0.19918, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20110.0000.1990.0000.0000.199

Huscoke Holdings Limited (0704.HK) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Huscoke Holdings Limited (0704.HK) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne November 23, 2020 s poměrem 1:10. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
23 November 20201:10
12 May 20161:5

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.032.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.107.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.449.

Co je Huscoke Holdings Limited (0704.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Huscoke Holdings Limited (0704.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.666.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Huscoke Holdings Limited (0704.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -5.542

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -5.151

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.334

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.182