China Coal Energy Company Limited

Symbol: 1898.HK

HKSE

6.7

HKD

Tržní cena dnes

 • 5.3156

  Poměr P/E

 • 0.0397

  Poměr PEG

 • 122.84B

  MRK Cap

 • 0.07%

  Výnos DIV

China Coal Energy Company Limited (1898-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, China Coal Energy Company Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $123911042000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 18.027%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $91025520000 a vykazují meziroční tempo růstu 24.821%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $21628975000. Meziroční míra růstu pohledávek je 5.372%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $9350026000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 14.132% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $104998190000. To odráží míru růstu 19.663% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
91025.52
72924.64
35948.89
25603.85
23860.71
18727.61
Pohledávky
21628.97
20526.26
16968.75
19591.70
9885.96
18985.68
Zásoby
9350.03
8192.30
7050.24
8170.29
8252.75
7447.25
Ostatní
1906.52
3341.95
2256.87
1659.71
13444.82
3710.44
Krátkodobá aktiva celkem
123911.04
104985.15
62224.75
55025.55
55444.23
48870.97
Závazky
25420.85
27198.78
25142.30
23249.51
23252.94
22492.31
Krátkodobý dluh
31373.60
22297.39
22715.37
37838.81
24132.86
20652.14
Ostatní krátkodobé závazky
48203.73
19303.30
8681.74
9418.28
19110.07
11056.35
Krátkodobé závazky
104998.19
87745.10
69149.60
83672.10
69107.41
62931.23

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti China Coal Energy Company Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $345673900000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 0.702%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $165173388000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -5.717%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $54068812000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 1.441%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $89642928000. Meziroční růst těchto rezerv je -1.297%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $13258663000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $75650446000, což znamená meziroční růst o 13.997%. Tyto zisky představují zisky, které se China Coal Energy Company Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

345 673,90 US$

Celková pasiva

165 173 388 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

54 068,81 US$

Peněžní prostředky a ekv.

89 642 928 000,00 US$

Goodwill

6,08 US$

Nerozdělený zisk

75 650 446 000,00 US$

Kmenové akcie

11 733,33 US$

Hodnota podniku

3,48 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii China Coal Energy Company Limited je $0.45486, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 29.042%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.4550.0000.0000.455
20220.0000.3520.0000.0000.352
20210.0000.1610.0000.0000.161
20200.0000.1390.0000.0000.139
20190.0000.0000.0890.0000.089
20180.0000.0670.0000.0000.067
20170.0000.0450.0000.0000.045
20150.0000.0300.0000.0000.030
20140.0000.1020.0000.0000.102
20130.0000.2100.0000.0000.210
20120.0000.2150.0000.0000.215
20110.0000.1560.0000.0000.156
20100.0000.1500.0000.0000.150
20090.0000.1540.0000.0000.154
20080.0000.0620.0000.0000.062
20070.0000.0000.0000.0890.089

Čistý zisk na akcii (EPS)

China Coal Energy Company Limited má zisk na akcii ve výši $1.26, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -34.031% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.540.350.37-1.26
20220.710.680.63-0.111.91
20210.270.30.320.21.09
20200.050.130.140.130.45
20190.120.170.14-0.00960.42
20180.110.10.11-0.06560.25
20170.090.03950.03-0.00150.16
2016-0.0170.0640.020.08170.14
20150.001-0.0648-0.05-0.0609-0.17
20140.040.011-0.0020.00810.06
20130.120.07880.030.02680.26
20120.20.160.160.190.71
20110.170.20.20.140.71
20100.150.190.120.06290.52
20090.10.130.110.130.47
20080.150.170.170.08350.57
20070.090.110.170.08020.45

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.954.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.133.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.577.

Co je China Coal Energy Company Limited (1898.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

China Coal Energy Company Limited (1898.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.106.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.455

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

China Coal Energy Company Limited (1898.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.478

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.517

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.214

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.559