Mercari, Inc.

Symbol: 4385.T

JPX

2643

JPY

Tržní cena dnes

 • 27.8049

  Poměr P/E

 • -0.1209

  Poměr PEG

 • 431.08B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Mercari, Inc. (4385-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Mercari, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $340644000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 12.277%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $196271000000 a vykazují meziroční tempo růstu -7.159%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $273608000000. To odráží míru růstu 21.754% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
196271.00
211406.00
171463.00
135747.00
125578.00
109157.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
11541.00
(2649)
(1538)
212.00
(774)
1445.00
Krátkodobá aktiva celkem
340644.00
303396.00
227926.00
169277.00
151813.00
114226.00
Závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
71834.00
55602.00
55000.00
900.00
1261.00
10061.00
Ostatní krátkodobé závazky
201774.00
169120.00
150331.00
109228.00
59753.00
34243.00
Krátkodobé závazky
273608.00
224722.00
205331.00
110128.00
61014.00
44304.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Mercari, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $430399000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 19.977%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $370597000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 16.220%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $106304000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 40.428%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $196544000000. Meziroční růst těchto rezerv je -4.079%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $45764000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 2.017%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-39966000000, což znamená meziroční růst o -25.080%. Tyto zisky představují zisky, které se Mercari, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

430 399,00 US$

Celková pasiva

370 597 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

106 304,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

196 544 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-39 966 000 000,00 US$

Kmenové akcie

8 789,00 US$

Hodnota podniku

23,39 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Mercari, Inc. má zisk na akcii ve výši $90.67, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 498.549% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202317.27-23.9149.4990.67
20222.564.91-31.090.87-22.75
2021-0.75-16.33-3.4213.71-6.79
202027.37-1.09-51.85-3.58-29.15
2019-46.79-45.98-18.85-42.25-153.87
2018-20.7-11.39--25.87-57.96

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -110.264.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.104.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.859.

Co je Mercari, Inc. (4385.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

Mercari, Inc. (4385.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.110.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Mercari, Inc. (4385.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 23.389

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.788

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.385

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.445