ITOCHU Techno-Solutions Corporation

Symbol: 4739.T

JPX

4315

JPY

Tržní cena dnes

 • 26.8719

  Poměr P/E

 • 1.6781

  Poměr PEG

 • 0.03M

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

ITOCHU Techno-Solutions Corporation (4739-T) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, ITOCHU Techno-Solutions Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $405060000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.287%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $92530000000 a vykazují meziroční tempo růstu -1.645%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $158341000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 4.800%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $55683000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 28.193% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $183015000000. To odráží míru růstu 5.377% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
92530.00
94078.00
80944.00
74615.00
58878.00
51003.00
Pohledávky
158341.00
151089.00
140420.00
137812.00
132426.00
130449.00
Zásoby
55683.00
43437.00
41197.00
29044.00
28907.00
25577.00
Ostatní
76658.00
70071.00
66294.00
62964.00
58025.00
42430.00
Krátkodobá aktiva celkem
405060.00
381100.00
353677.00
324736.00
298325.00
272792.00
Závazky
66688.00
57972.00
55983.00
56788.00
53901.00
48572.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
116327.00
115705.00
116821.00
105816.00
81502.00
77357.00
Krátkodobé závazky
183015.00
173677.00
172804.00
162604.00
135403.00
125929.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti ITOCHU Techno-Solutions Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $529452000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.728%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $217214000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 2.040%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $78207000000. Meziroční růst těchto rezerv je -11.974%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $21764000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $243880000000, což znamená meziroční růst o 8.069%. Tyto zisky představují zisky, které se ITOCHU Techno-Solutions Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

529 452,00 US$

Celková pasiva

217 214 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

78 207 000 000,00 US$

Goodwill

5 288,00 US$

Nerozdělený zisk

243 880 000 000,00 US$

Kmenové akcie

21 763,00 US$

Hodnota podniku

1,15 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii ITOCHU Techno-Solutions Corporation je $83.5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20240.0000.0000.0000.0000.000
202340.5000.00043.0000.00083.500
202210.0000.00040.5000.00050.500
202131.5000.00035.0000.00066.500
202030.5000.00031.5000.00062.000
201926.0000.00027.5000.00053.500
201823.7500.00024.0000.00047.750
201721.2500.00021.2500.00042.500
201618.7500.00018.7500.00037.500
201515.6250.00016.2500.00031.875
201413.7500.00014.3750.00028.125
201313.7500.00013.7500.00027.500
201212.5000.00012.5000.00025.000
201111.2500.00011.2500.00022.500
201011.2500.00011.2500.00022.500
200910.0000.00010.0000.00020.000
200810.0000.00010.0000.00020.000
200710.0000.00010.0000.00020.000
20068.7500.0007.5000.00016.250
20053.7500.0006.2500.00010.000
20043.2500.0003.7500.0007.000
20032.5000.0003.2500.0005.750
20022.5000.0002.5000.0005.000
20012.6250.0002.5000.0005.125

Čistý zisk na akcii (EPS)

ITOCHU Techno-Solutions Corporation má zisk na akcii ve výši $129.04, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 31.553% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202327.5836.71-64.75129.04
202218.6233.1231.5446.35129.63
202123.3537.4745.963.27169.99
202017.7122.2328.7453.17121.85
201914.0528.7727.1553.17123.14
20189.8221.9521.6248.71102.10
20178.9426.1118.2851.51104.84
20165.3920.1817.4650.8693.89
20155.1611.2310.6833.4560.52
20143.0718.1119.6937.9678.83
2013-1.1814.399.0731.9754.25
20125.2117.8312.0624.1759.27
20113.8615.9210.728.3358.81
2010-1.6612.246.5427.3844.50
20091.389.0710.8237.4558.72
2008--7.84-7.84

ITOCHU Techno-Solutions Corporation (4739.T) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií ITOCHU Techno-Solutions Corporation (4739.T) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne December 01, 2023 s poměrem 1:35400400. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
01 December 20231:35400400
28 March 20182:1
27 March 20152:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 55.823.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.085.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.724.

Co je ITOCHU Techno-Solutions Corporation (4739.T) ROIC (návratnost kapitálu)?

ITOCHU Techno-Solutions Corporation (4739.T) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.143.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 83.500

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

ITOCHU Techno-Solutions Corporation (4739.T) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 1.151

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000