Sichuan Furong Technology Co., Ltd.

Symbol: 603327.SS

SHH

13.76

CNY

Tržní cena dnes

 • 23.2005

  Poměr P/E

 • 0.3118

  Poměr PEG

 • 9.33B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327-SS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Sichuan Furong Technology Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1247087412.72. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7.017%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $465573316.21 a vykazují meziroční tempo růstu 256.008%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $510163614.73000014. Meziroční míra růstu pohledávek je -17.151%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $252054962.23. To představuje zdravý meziroční nárůst o -21.520% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $440684138.56. To odráží míru růstu 223.860% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
465.57
130.78
224.83
254.80
103.36
148.32
Pohledávky
510.16
615.77
566.69
407.31
363.77
285.99
Zásoby
252.05
321.17
245.57
178.60
142.74
152.75
Ostatní
19.30
1.53
1.79
108.30
0.00
10.98
Krátkodobá aktiva celkem
1247.09
1165.31
1095.19
1049.30
609.87
598.04
Závazky
214.51
51.12
64.68
51.01
28.33
44.43
Krátkodobý dluh
126.20
25.00
69.00
235.00
379.22
449.87
Ostatní krátkodobé závazky
99.97
6.40
7.88
1.07
19.64
3.42
Krátkodobé závazky
440.68
136.07
195.41
327.36
430.48
527.54

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Sichuan Furong Technology Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3302369368.43. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 49.626%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1341458846.26. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 236.881%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $811866396.23. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 1347.968%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $410659623.33. Meziroční růst těchto rezerv je 24.115%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $677690000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 30.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $963715934.13, což znamená meziroční růst o 7.344%. Tyto zisky představují zisky, které se Sichuan Furong Technology Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 302,37 US$

Celková pasiva

1 341 458 846,26 US$

Dlouhodobý dluh

811,87 US$

Peněžní prostředky a ekv.

410 659 623,33 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

963 715 934,13 US$

Kmenové akcie

350,00 US$

Hodnota podniku

24,25 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Sichuan Furong Technology Co., Ltd. je $0.4, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -4.762%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.4000.0000.0000.400
20220.0000.4200.0000.0000.420
20210.0000.2770.0000.0000.277
20200.0000.1920.0000.0000.192

Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327.SS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327.SS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 30, 2023 s poměrem 1.3:1. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
30 May 20231.3:1
06 June 20221.3:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.608.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.160.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.850.

Co je Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327.SS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327.SS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.115.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.400

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327.SS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 24.249

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.414

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.246

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 4.628