Avix Technologies, Inc.

Symbol: AVIX

PNK

0.0001

USD

Tržní cena dnes

 • -0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.07M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Avix Technologies, Inc. (AVIX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Avix Technologies, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $651347. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $226932. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $136130. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1634494.

2001
Peněžní prostředky a investice
0.01
Pohledávky
0.23
Zásoby
0.14
Ostatní
0.16
Krátkodobá aktiva celkem
0.65
Závazky
1.14
Krátkodobý dluh
0.34
Ostatní krátkodobé závazky
0.15
Krátkodobé závazky
1.63

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Avix Technologies, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3990246. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 2.543%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2793750. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 101.887%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $59615. Meziroční růst těchto rezerv je 6.841%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $15056 a oproti předchozímu roku rostou tempem 46.974%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-8223751, což znamená meziroční růst o 130.456%. Tyto zisky představují zisky, které se Avix Technologies, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3,99 US$

Celková pasiva

2 793 750,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

59 615,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-8 223 751,00 US$

Kmenové akcie

0,01 US$

Hodnota podniku

0,09 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Avix Technologies, Inc. má zisk na akcii ve výši $-409753.17, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -260.345% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2001-200479.9-38765.2-61281.4-109226.67-409753.17
2000---47019.6-66691.9-113711.50

Avix Technologies, Inc. (AVIX) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Avix Technologies, Inc. (AVIX) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne January 09, 2015 s poměrem 1:1000. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
09 January 20151:1000
15 June 20101:1000

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -148646.100.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.767.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je Avix Technologies, Inc. (AVIX) ROIC (návratnost kapitálu)?

Avix Technologies, Inc. (AVIX) ROIC (návratnost kapitálu) je -2.165.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Avix Technologies, Inc. (AVIX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.088

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.278

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.112

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.016