Canon Inc.

Symbol: CAJ

NYSE

21.63

USD

Tržní cena dnes

 • 12.4143

  Poměr P/E

 • 0.0353

  Poměr PEG

 • 21.97B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Canon Inc. (CAJ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Canon Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2155914000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 14.777%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $362101000000 a vykazují meziroční tempo růstu -9.789%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $621568000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 22.232%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $808312000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 24.247% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1365353000000. To odráží míru růstu 28.706% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
362101.00
401395.00
407684.00
412814.00
520645.00
721814.00
Pohledávky
621568.00
508516.00
535126.00
559836.00
612953.00
650872.00
Zásoby
808312.00
650568.00
562807.00
584756.00
611281.00
570033.00
Ostatní
215990.00
314489.00
283455.00
286792.00
304346.00
287965.00
Krátkodobá aktiva celkem
2155914.00
1878345.00
1789143.00
1845965.00
2050181.00
2232649.00
Závazky
355930.00
338604.00
303809.00
305312.00
352489.00
380654.00
Krátkodobý dluh
329665.00
75836.00
424542.00
73918.00
38527.00
39328.00
Ostatní krátkodobé závazky
679758.00
279383.00
261361.00
237576.00
597374.00
611997.00
Krátkodobé závazky
1365353.00
1060833.00
1326189.00
960498.00
1029654.00
1109480.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Canon Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $5258740000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.348%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1878059000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 7.528%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $85885000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -66.180%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $477700000000. Meziroční růst těchto rezerv je 10.486%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $174762000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $3660095000000, což znamená meziroční růst o 3.857%. Tyto zisky představují zisky, které se Canon Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

5 258 740,00 US$

Celková pasiva

1 878 059 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

85 885,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

477 700 000 000,00 US$

Goodwill

981 228,00 US$

Nerozdělený zisk

3 660 095 000 000,00 US$

Kmenové akcie

165 906,72 US$

Hodnota podniku

5,85 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Canon Inc. je $0.45094, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 9.817%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.4380.0000.4510.888
20210.0000.3600.4080.4491.218
20200.0000.7420.3770.0001.118
20190.0000.7210.7530.0001.475
20180.0000.7980.7200.0001.518
20170.0000.6760.0000.0000.676
20160.0000.6660.7450.0001.411
20150.0000.6280.0000.0000.628
20140.0000.5560.0000.7071.263
20130.0000.6670.0000.6281.295
20120.0000.7620.0000.7471.509
20110.0000.8940.0000.9121.806
20100.0000.5860.0000.9111.497
20090.0000.5860.0000.5881.175
20080.0000.5010.0000.5651.065
20070.0000.4290.0000.5360.966
20060.0000.2840.0000.4230.707
20050.0000.2010.0000.3780.579
20040.0000.1520.0000.2480.400
20030.0000.0760.0000.1170.193
20020.0000.0600.0000.0840.143
20010.0000.0500.0000.0610.111
20000.0000.0520.0000.0560.108
19990.0000.0530.0000.0550.108
19980.0000.0410.0000.0470.088
19970.0000.0410.0000.0470.089
19960.0000.0390.0000.0460.085
19950.0000.0410.0000.0420.083
19940.0000.0420.0000.0480.090
19930.0000.0390.0000.0400.079
19920.0000.0350.0000.0360.071
19910.0000.0310.0000.0310.062
19900.0000.0300.0000.0300.060
19890.0290.0000.0270.0260.082
19880.0000.0240.0000.0000.024
19870.0000.0210.0000.0240.045

Čistý zisk na akcii (EPS)

Canon Inc. má zisk na akcii ve výši $60.80, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 38.276% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202360.8---60.80
202243.9756.8552.983.55237.27
202142.5158.4847.1660.65208.80
202020.69-8.4515.9351.2479.41
20192932.2124.9330.79116.93
201852.8971.9342.8466.42234.08
201750.4463.5358.3950.57222.93
201625.6348.9422.3341.05137.95
201531.0762.4545.0363.09201.64
201442.1172.6152.6762.36229.75
201335.4957.6851.256.51200.88
201251.5343.7143.1553.07191.46
201145.1543.9964.4350.84204.41
201046.0254.6755.0743.57199.33
200914.3712.6429.7649.88106.65
200882.2285.6865.7912.38246.07
200798.4294.5280.0999.08372.11
200681.7479.1586.7794.18341.84
200570.2661.6875.8680.83288.63
200462.8558.476.5159.47257.23
200353.4942.5955.7356.73208.54
200224.0831.543.2845.31144.17
200133.5743.1228.6622.12127.47
200026.0426.1524.5224.45101.16
199912.7112.9317.0114.957.55
199821.3122.2427.3811.0181.94
199723.9422.1719.2926.7692.16
19961515.3818.5821.470.36
19958.077.9310.5312.3438.87
19946.165.915.946.0824.09
19934.64.274.245.0718.18
199210.6310.075.66.8233.12
199111.2911.0311.5110.9444.77
199011.5411.1715.6714.753.08
19897.077.687.458.2330.43
198800000.00
198700000.00
198600000.00
1985--000.00

Canon Inc. (CAJ) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Canon Inc. (CAJ) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne August 28, 2006 s poměrem 3:2. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
28 August 20063:2
16 March 19985:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 134.357.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.079.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.698.

Co je Canon Inc. (CAJ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Canon Inc. (CAJ) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.087.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.451

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Canon Inc. (CAJ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.850

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.177

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.106

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.782