CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

Symbol: CCCS

NYSE

11.81

USD

Tržní cena dnes

 • -63.2935

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 7.11B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $479070000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 48.363%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $323788000 a vykazují meziroční tempo růstu 77.375%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $102368000. Meziroční míra růstu pohledávek je 29.398%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $16556000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 9.868% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $151565000. To odráží míru růstu 10.916% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020
Peněžní prostředky a investice
323.79
182.54
162.12
Pohledávky
102.37
79.11
85.24
Zásoby
16.56
15.07
28.19
Ostatní
36.36
46.18
6.22
Krátkodobá aktiva celkem
479.07
322.90
281.76
Závazky
27.60
12.92
13.16
Krátkodobý dluh
13.48
16.05
25.38
Ostatní krátkodobé závazky
75.24
76.64
60.66
Krátkodobé závazky
151.56
136.65
125.72

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3341783000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 1.330%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1282801000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 0.761%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $820805000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -1.568%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $448733000. Meziroční růst těchto rezerv je 80.829%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $63000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.613%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-824308000, což znamená meziroční růst o 16.261%. Tyto zisky představují zisky, které se CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 341,78 US$

Celková pasiva

1 282 801 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

820,80 US$

Peněžní prostředky a ekv.

448 733 000,00 US$

Goodwill

1 417,72 US$

Nerozdělený zisk

-824 308 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

36,81 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.20, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -392.683% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0035-0.16-0.0355--0.20
20220.01990.02570.020.00180.07
2021-0.00860.0064-0.34-0.0971-0.44
2020--0.00790.00940.02

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.308.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.040.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.990.

Co je CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) ROIC (návratnost kapitálu)?

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.011.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 36.808

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.409

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.250

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 8.450