Coupa Software Incorporated

Symbol: COUP

NASDAQ

80.97

USD

Tržní cena dnes

 • -26.0995

  Poměr P/E

 • 0.2896

  Poměr PEG

 • 6.12B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Coupa Software Incorporated (COUP) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Coupa Software Incorporated si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1015048000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 18.823%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $506459000 a vykazují meziroční tempo růstu 56.661%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $226191000. Meziroční míra růstu pohledávek je 15.398%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $566952000. To odráží míru růstu -46.590% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
506.46
323.28
268.05
141.25
412.90
201.72
Pohledávky
226.19
196.01
118.51
95.27
61.37
47.61
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
59.37
51.92
43.62
17.67
14.71
12.24
Krátkodobá aktiva celkem
1015.05
854.25
929.33
434.36
488.98
261.58
Závazky
4.61
4.83
3.52
5.49
1.34
1.18
Krátkodobý dluh
14.40
620.29
195.31
174.62
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
79.16
80.27
54.24
41.79
26.64
17.49
Krátkodobé závazky
566.95
1061.51
510.77
401.86
153.70
108.54

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Coupa Software Incorporated je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3193707000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 2.895%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2890744000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 33.091%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2184371000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 123.018%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $521598000. Meziroční růst těchto rezerv je 13.838%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $8000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 14.286%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-949031000, což znamená meziroční růst o 18.488%. Tyto zisky představují zisky, které se Coupa Software Incorporated rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 193,71 US$

Celková pasiva

2 890 744 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 184,37 US$

Peněžní prostředky a ekv.

521 598 000,00 US$

Goodwill

1 514,55 US$

Nerozdělený zisk

-949 031 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-40,77 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Coupa Software Incorporated má zisk na akcii ve výši $-4.38, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 6.809% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-1.08-0.93-1.11-1.26-4.38
2021-1.38-1.24-1.23-0.85-4.70
2020-0.23-0.64-0.88-0.38-2.13
2019-0.34-0.32-0.42-0.28-1.36
2018-0.28-0.24-0.17-0.16-0.85
2017-0.2-0.26-0.21-0.13-0.80
2016-0.25-0.26-0.36-0.24-1.11
2015---0.2--0.20

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.790.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.340.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.039.

Co je Coupa Software Incorporated (COUP) ROIC (návratnost kapitálu)?

Coupa Software Incorporated (COUP) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.083.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Coupa Software Incorporated (COUP) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -40.771

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 7.745

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.688

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 9.790