finnCap Group plc

Symbol: FCAP.L

LSE

7.9

GBp

Tržní cena dnes

 • -2.2804

  Poměr P/E

 • 314.6905

  Poměr PEG

 • 28.61M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

finnCap Group plc (FCAP-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, finnCap Group plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $22837000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -40.498%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $9382000 a vykazují meziroční tempo růstu -61.604%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $15475000. To odráží míru růstu -27.886% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020182017
Peněžní prostředky a investice
9.38
24.43
20.43
4.70
4.82
5.28
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.27
0.87
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
22.84
38.38
28.22
14.16
14.88
12.45
Závazky
14.63
20.39
15.48
8.47
7.17
0.92
Krátkodobý dluh
0.84
0.36
0.34
0.41
0.74
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
0.71
0.07
(0.35)
0.37
5.87
Krátkodobé závazky
15.47
21.46
16.64
8.53
8.28
6.79

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti finnCap Group plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $51964000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -11.612%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $25993000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -14.752%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $481000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -60.149%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $9382000. Meziroční růst těchto rezerv je -54.086%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1811000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 4.260%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $12411000, což znamená meziroční růst o -21.045%. Tyto zisky představují zisky, které se finnCap Group plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

51,96 US$

Celková pasiva

25 993 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,48 US$

Peněžní prostředky a ekv.

9 382 000,00 US$

Goodwill

13,34 US$

Nerozdělený zisk

12 411 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-129,45 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii finnCap Group plc je $1.75, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.6000.0000.0001.1501.750
20210.0000.0001.0000.0001.000
20200.4200.0000.0000.5000.920
20190.1480.0000.3550.0000.503

Čistý zisk na akcii (EPS)

finnCap Group plc má zisk na akcii ve výši $0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -59.259% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20200.00110.00110.00110.00110.00
20180.0036-0.00360.00360.00
20170.0034-0.00340.00340.00
20160.0034-0.00340.00340.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.064.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.169.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.878.

Co je finnCap Group plc (FCAP.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

finnCap Group plc (FCAP.L) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.152.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

finnCap Group plc (FCAP.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -129.454

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.051

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.025

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.842