Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V.

Symbol: FINAMEXO.MX

MEX

29

MXN

Tržní cena dnes

 • 12.3513

  Poměr P/E

 • -1.5365

  Poměr PEG

 • 1.84B

  MRK Cap

 • 0.03%

  Výnos DIV

Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. (FINAMEXO-MX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $7190000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -18.821%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1025000000 a vykazují meziroční tempo růstu -23.163%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $6165000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -18.051%. To odráží míru růstu -100.000% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1025.00
1334.00
1339.00
956.00
701.00
219.00
Pohledávky
6165.00
7523.00
2199.00
4431.00
6461.00
11487.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
7190.00
8857.00
3538.00
5387.00
7162.00
11706.00
Závazky
0.00
13219.00
11250.00
17350.00
20851.00
10213.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
(13219)
(11250)
(17350)
(20851)
(10213)
Krátkodobé závazky
0.00
13219.00
11250.00
17350.00
20851.00
10213.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $123641142647. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 46.472%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $121841169844. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 47.355%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $68842257. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -16.450%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $598759847. Meziroční růst těchto rezerv je -51.318%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $633889136 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $263945355, což znamená meziroční růst o 53.268%. Tyto zisky představují zisky, které se Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

123 641,14 US$

Celková pasiva

121 841 169 844,00 US$

Dlouhodobý dluh

68,84 US$

Peněžní prostředky a ekv.

598 759 847,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

263 945 355,00 US$

Kmenové akcie

150,00 US$

Hodnota podniku

10,92 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. je $0.79055, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -50.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.0000.0000.7910.791
20210.0000.0000.0001.5811.581
20190.0000.5530.0000.0000.553
20180.0002.2140.0000.0002.214
20171.1850.0000.0000.7911.976
201644.0000.9470.0000.00044.947
20150.0001.2340.0000.0001.234
20130.9230.0000.0001.5382.462
20122.8460.0000.0000.0002.846
20110.0000.9230.0000.0000.923
20101.1540.0000.0000.0001.154
20090.0002.3070.0000.0002.307
20080.0000.7600.0000.0000.760
2007110.8910.0000.0000.000110.891
20044.7900.0000.0002.2757.064

Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. (FINAMEXO.MX) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. (FINAMEXO.MX) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 30, 2013 s poměrem 1:2.69. V průběhu své historie společnost provedla 5 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
30 May 20131:2.69
04 October 20112.42046:1
06 December 20071:298.803
12 March 200750:1
12 November 20026.91071:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -9.398.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.223.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.794.

Co je Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. (FINAMEXO.MX) ROIC (návratnost kapitálu)?

Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. (FINAMEXO.MX) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.002.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.791

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. (FINAMEXO.MX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 10.916

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.038

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.001

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.184