Freemelt Holding AB (publ)

Symbol: FREEM.ST

STO

5.42

SEK

Tržní cena dnes

 • -2.6795

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 257.99M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Freemelt Holding AB (publ) (FREEM-ST) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Freemelt Holding AB (publ) si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $36876000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -44.938%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $10923000 a vykazují meziroční tempo růstu -80.805%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $8693000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 35.595% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $11068000. To odráží míru růstu 7.310% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
10.92
56.90
4.53
11.21
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
8.69
6.41
1.92
1.69
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
36.88
66.97
7.56
14.84
Závazky
4.05
3.63
0.75
0.23
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
7.02
6.69
3.51
3.14
Krátkodobé závazky
11.07
10.31
4.25
3.38

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Freemelt Holding AB (publ) je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $270883000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -9.395%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $12958000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 33.698%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $47134000. Meziroční růst těchto rezerv je 242.022%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $2380000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 30.055%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-155828000, což znamená meziroční růst o 160.783%. Tyto zisky představují zisky, které se Freemelt Holding AB (publ) rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

270,88 US$

Celková pasiva

12 958 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

47 134 000,00 US$

Goodwill

141,45 US$

Nerozdělený zisk

-155 828 000,00 US$

Kmenové akcie

0,12 US$

Hodnota podniku

-12,28 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Freemelt Holding AB (publ) má zisk na akcii ve výši $-1.44, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 8.280% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.59-0.48-0.37--1.44
2022--0.38-0.32-0.87-1.57
2021--0.0555-0.610-0.67
2020--0-0.12-0.12

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.663.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -3.440.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Freemelt Holding AB (publ) (FREEM.ST) ROIC (návratnost kapitálu)?

Freemelt Holding AB (publ) (FREEM.ST) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.374.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Freemelt Holding AB (publ) (FREEM.ST) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -12.278

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 9.201