Caracal Gold plc

Symbol: GCAT.L

LSE

0.275

GBp

Tržní cena dnes

 • -0.3627

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 5.17M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Caracal Gold plc (GCAT-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Caracal Gold plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $12000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -47.826%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1873000. To odráží míru růstu 47.830% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
0.00
0.00
0.03
0.07
0.10
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.17
0.12
0.27
Krátkodobá aktiva celkem
0.01
0.02
0.20
0.19
0.37
Závazky
0.92
0.46
0.17
0.01
0.00
Krátkodobý dluh
0.45
0.48
0.19
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.51
0.33
0.06
0.01
0.03
Krátkodobé závazky
1.87
1.27
0.42
0.02
0.04

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Caracal Gold plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $10134000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 1735.870%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $15537000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 981.964%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $4657000. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $2000. Meziroční růst těchto rezerv je -80.000%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1879000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1323.485%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-29034000, což znamená meziroční růst o 1694.438%. Tyto zisky představují zisky, které se Caracal Gold plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

10,13 US$

Celková pasiva

15 537 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

4,66 US$

Peněžní prostředky a ekv.

2 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-29 034 000,00 US$

Kmenové akcie

0,13 US$

Hodnota podniku

-1,09 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.004.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -1.121.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.409.

Co je Caracal Gold plc (GCAT.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

Caracal Gold plc (GCAT.L) ROIC (návratnost kapitálu) je 2.671.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Caracal Gold plc (GCAT.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.090

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.242

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 37.500

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.166