Heidrick & Struggles International, Inc.

Symbol: HSII

NASDAQ

28.17

USD

Tržní cena dnes

 • 10.1718

  Poměr P/E

 • -0.1949

  Poměr PEG

 • 566.84M

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Heidrick & Struggles International, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $823819000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 10.522%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $355447000 a vykazují meziroční tempo růstu -34.807%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $137383000. Meziroční míra růstu pohledávek je 0.309%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $24098000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 10.775% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $588477000. To odráží míru růstu 10.059% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
355.45
545.23
316.47
271.72
279.91
207.53
Pohledávky
137.38
136.96
93.98
113.58
118.60
102.63
Zásoby
24.10
21.75
18.96
20.18
22.77
22.00
Ostatní
40.72
41.45
23.28
27.85
29.60
11.62
Krátkodobá aktiva celkem
823.82
745.39
472.69
494.48
450.87
343.79
Závazky
14.61
20.37
8.80
8.63
9.17
9.82
Krátkodobý dluh
19.55
19.33
28.98
30.95
235.89
184.35
Ostatní krátkodobé závazky
511.25
443.58
242.41
264.49
33.22
40.35
Krátkodobé závazky
588.48
534.69
318.24
345.34
318.95
265.79

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Heidrick & Struggles International, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1041246000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -2.982%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $602098000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -12.577%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $55832000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -7.557%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $286429000. Meziroční růst těchto rezerv je 3.979%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $201000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.005%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $198369000, což znamená meziroční růst o 27.753%. Tyto zisky představují zisky, které se Heidrick & Struggles International, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 041,25 US$

Celková pasiva

602 098 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

55,83 US$

Peněžní prostředky a ekv.

286 429 000,00 US$

Goodwill

198,24 US$

Nerozdělený zisk

198 369 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

7,46 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Heidrick & Struggles International, Inc. je $0.6, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.1500.1500.1500.1500.600
20220.1500.1500.1500.1500.600
20210.1500.1500.1500.1500.600
20200.1500.1500.1500.1500.600
20190.1500.1500.1500.1500.600
20180.1300.1300.1300.1300.520
20170.1300.1300.1300.1300.520
20160.1300.1300.1300.1300.520
20150.1300.1300.1300.1300.520
20140.1300.1300.1300.1300.520
20130.0000.1300.1300.1300.390
20120.1300.1300.1300.1300.520
20110.1300.1300.1300.1300.520
20100.1300.1300.1300.1300.520
20090.1300.1300.1300.1300.520
20080.1300.1300.1300.1300.520
20070.0000.0000.0000.1300.130

Čistý zisk na akcii (EPS)

Heidrick & Struggles International, Inc. má zisk na akcii ve výši $1.98, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -50.746% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.780.450.75-1.98
20220.941.221.050.814.02
20210.771.061.250.643.72
20200.45-1.33-1.350.29-1.94
20190.640.750.520.552.46
20180.540.610.870.592.61
20170.03-0.970.44-2.09-2.59
20160.070.360.370.030.83
20150.190.270.410.070.94
2014-0.0410.210.160.040.37
2013-0.06750.110.230.080.35
20120.040.10.23-0.02240.35
2011-0.140.42-1.82-0.23-1.77
2010-0.090.150.070.30.43
2009-1.15-0.930.260.56-1.26
20080.410.750.850.332.34
20070.561.170.90.533.16
20060.320.580.640.391.93
20050.36-0.261.630.382.11
20040.230.363.250.474.31
2003-0.37-0.140.06-3.95-4.40
2002-0.98-0.190.05-1.1-2.22
20010.48-0.21-0.69-1.96-2.38
20000.190.52-0.130.431.01
1999-0.640.330.330.340.36

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -1.637.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.072.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.642.

Co je Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) ROIC (návratnost kapitálu)?

Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.113.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.600

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 7.463

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.175

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.074

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.554