Kingsway Financial Services Inc.

Symbol: KFSYF

OTC

1.77

USD

Tržní cena dnes

 • 0.7466

  Poměr P/E

 • -0.0065

  Poměr PEG

 • 38.42M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Kingsway Financial Services Inc. (KFSYF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Kingsway Financial Services Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $78349000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 134.908%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $64168000 a vykazují meziroční tempo růstu 407.578%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $14024000. Meziroční míra růstu pohledávek je -31.770%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $5121000. To odráží míru růstu 1641.837% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
64.17
12.64
14.37
13.48
31.91
44.29
Pohledávky
14.02
20.55
20.25
17.41
13.32
39.28
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
78.35
33.35
34.78
31.05
27.73
83.72
Závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
5.12
0.29
2.86
2.76
2.40
0.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Kingsway Financial Services Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $198044000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -60.865%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $169916000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -62.825%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $42106000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -85.216%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $20183000. Meziroční růst těchto rezerv je -58.505%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-345051000, což znamená meziroční růst o -4.716%. Tyto zisky představují zisky, které se Kingsway Financial Services Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

198,04 US$

Celková pasiva

169 916 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

42,11 US$

Peněžní prostředky a ekv.

20 183 000,00 US$

Goodwill

46,40 US$

Nerozdělený zisk

-345 051 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

0,23 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Kingsway Financial Services Inc. má zisk na akcii ve výši $1.05, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -27.808% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231.15-0.0569-0.0391-1.05
2022001.67-0.211.46
202100000.00
202000000.00
201900000.00
201800000.00
201700000.00
201600000.00
201500000.00
201400000.00
201300000.00
201200000.00
201100000.00
201000000.00
200900000.00
200800000.00
200700000.00
200600000.00
200500000.00
200400000.00
200300000.00
200200000.00
200100000.00
200000000.00
199900000.00
199800000.00
199700000.00
199600000.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.099.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.314.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.894.

Co je Kingsway Financial Services Inc. (KFSYF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Kingsway Financial Services Inc. (KFSYF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.186.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Kingsway Financial Services Inc. (KFSYF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.234

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.712

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.222

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.332