Kyushu Electric Power Company, Incorporated

Symbol: KYSEY

PNK

6.34

USD

Tržní cena dnes

 • 3.0786

  Poměr P/E

 • 0.0069

  Poměr PEG

 • 3.00B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Kyushu Electric Power Company, Incorporated si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $861761000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 17.697%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $295450000000 a vykazují meziroční tempo růstu 12.914%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $192858000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 11.575%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $159420000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 56.757% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1135241000000. To odráží míru růstu 5.562% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
295450.00
261660.00
234163.00
204040.00
218236.00
345701.00
Pohledávky
192858.00
172850.00
255054.00
234933.00
227363.00
259945.00
Zásoby
159420.00
101699.00
70533.00
83059.00
91827.00
70039.00
Ostatní
210452.00
191003.00
65548.00
56316.00
67352.00
51864.00
Krátkodobá aktiva celkem
861761.00
732189.00
629032.00
579121.00
605547.00
727549.00
Závazky
141658.00
142614.00
78125.00
65753.00
70270.00
81987.00
Krátkodobý dluh
164530.00
120810.00
163108.00
210012.00
115063.00
117371.00
Ostatní krátkodobé závazky
807646.00
792202.00
767447.00
763416.00
809050.00
723474.00
Krátkodobé závazky
1135241.00
1075424.00
1046705.00
1058584.00
1014729.00
968707.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Kyushu Electric Power Company, Incorporated je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $5685624000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 1.574%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $4797652000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -3.014%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $3277310000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 0.252%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $331350000000. Meziroční růst těchto rezerv je 25.959%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $237304000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $381203000000, což znamená meziroční růst o 73.925%. Tyto zisky představují zisky, které se Kyushu Electric Power Company, Incorporated rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

5 685 624,00 US$

Celková pasiva

4 797 652 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

3 277 310,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

331 350 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

381 203 000 000,00 US$

Kmenové akcie

237 304,00 US$

Hodnota podniku

-11,78 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Kyushu Electric Power Company, Incorporated je $0.333547, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20210.1580.0000.1760.0000.334

Čistý zisk na akcii (EPS)

Kyushu Electric Power Company, Incorporated má zisk na akcii ve výši $384.50, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 253.413% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023150.02165.78-68.7384.50
2022-73.64-27.21-88.32-61.46-250.63
202133.4361.39-19.98-49.0725.77
202037.6294.76-16.27-3.89112.22
201914.55-1.18-12.199.0510.23
2018-19.2260.714.927.4983.87
201741106.226.39-12.84140.77
201643.77126.338.2543.93222.28
201539.7173.39-1.85-77.8633.39
2014-85.9210.01-88.49-78.41-242.81
2013-125.0749.57-49.26-206.66-331.42
2012-213.42-102.72-180.19-160.44-656.77
2011-17.35-10.8-163.23-1.64-193.02
2010-13.7659.9216.21-15.0947.28
200926.3763.8113.2839.15142.61
2008-16.269.07-25.33

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.092.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.732.

Co je Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY) ROIC (návratnost kapitálu)?

Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.045.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Kyushu Electric Power Company, Incorporated (KYSEY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -11.779

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 3.985

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.599

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.213