LifeSpeak Inc.

Symbol: LSPKF

PNK

0.4392

USD

Tržní cena dnes

 • -0.9504

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 22.36M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

LifeSpeak Inc. (LSPKF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, LifeSpeak Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $17068780. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -59.452%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $6530540 a vykazují meziroční tempo růstu -79.501%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $7239456. Meziroční míra růstu pohledávek je 0.983%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $42366476. To odráží míru růstu 141.810% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
6.53
31.86
0.13
0.01
Pohledávky
7.24
7.17
3.91
0.86
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
17.07
42.10
5.50
1.46
Závazky
5.25
4.69
2.90
1.10
Krátkodobý dluh
23.81
2.97
1.64
1.91
Ostatní krátkodobé závazky
5.01
0.00
0.00
2.03
Krátkodobé závazky
42.37
17.52
9.92
8.14

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti LifeSpeak Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $140112089. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -25.793%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $106251570. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -18.586%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $446997. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -99.459%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5675832. Meziroční růst těchto rezerv je -46.037%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $130160621 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.424%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-116196907, což znamená meziroční růst o 37.529%. Tyto zisky představují zisky, které se LifeSpeak Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

140,11 US$

Celková pasiva

106 251 570,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,45 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 675 832,00 US$

Goodwill

63,68 US$

Nerozdělený zisk

-116 196 907,00 US$

Kmenové akcie

0,22 US$

Hodnota podniku

-11,12 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

LifeSpeak Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.13, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 71.778% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.007-0.12---0.13
2022-0.33-0.12-0.02770-0.48
20210.00190.0107-0.430-0.42
2020-0.0102-0.0067-0.00410-0.02

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.167.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.222.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.889.

Co je LifeSpeak Inc. (LSPKF) ROIC (návratnost kapitálu)?

LifeSpeak Inc. (LSPKF) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.299.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

LifeSpeak Inc. (LSPKF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -11.121

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.535

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.613

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.569