Micro Focus International plc

Symbol: MFGP

NYSE

6.48

USD

Tržní cena dnes

 • -5.0115

  Poměr P/E

 • -0.0584

  Poměr PEG

 • 2.20B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Micro Focus International plc (MFGP) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Micro Focus International plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1907100000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 23.693%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $558400000 a vykazují meziroční tempo růstu -24.254%. Meziroční míra růstu pohledávek je -100.000%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1860900000. To odráží míru růstu 4.060% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201720162015
Peněžní prostředky a investice
558.40
737.20
355.70
150.98
667.18
241.32
Pohledávky
0.00
776.70
1019.10
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.10
0.06
0.09
0.11
Ostatní
1348.70
27.90
73.20
291.15
287.09
219.53
Krátkodobá aktiva celkem
1907.10
1541.80
1448.10
442.19
954.36
460.97
Závazky
513.00
503.50
105.00
16.89
20.79
18.58
Krátkodobý dluh
99.20
21.40
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
1248.70
82.20
491.40
927.81
1041.00
969.45
Krátkodobé závazky
1860.90
1788.30
1802.00
944.70
1061.80
988.03

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Micro Focus International plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -100.000%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -100.000%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Meziroční růst těchto rezerv je -100.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Micro Focus International plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

0,00 US$

Celková pasiva

0,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

0,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-5,16 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Micro Focus International plc je $0.283, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 16.461%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.2030.0800.0000.283
20210.0000.1550.0880.0000.243
20200.0000.5830.0000.0000.583
20190.0000.7110.0000.5741.285
20180.4300.0000.6800.0001.109

Čistý zisk na akcii (EPS)

Micro Focus International plc má zisk na akcii ve výši $3.93, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 200.255% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2021---3.933.93
2020--1.36--2.56-3.92
2019-0--0.00
2018-0--0.00
2017---00.00
2016---00.00
2015---00.00
2014---00.00
2013---00.00
2012---00.00
2011---00.00
2010---00.00
2009---00.00
2008---00.00
2007---00.00
2006---00.00
2005---00.00

Micro Focus International plc (MFGP) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Micro Focus International plc (MFGP) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne April 30, 2019 s poměrem 0:1. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
30 April 20190:1
01 September 20170:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.402.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.087.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.840.

Co je Micro Focus International plc (MFGP) ROIC (návratnost kapitálu)?

Micro Focus International plc (MFGP) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.030.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Micro Focus International plc (MFGP) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -5.165

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.681

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.458

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000