Phone Web SA

Symbol: MLPHW.PA

EURONEXT

0.87

EUR

Tržní cena dnes

 • 7.1340

  Poměr P/E

 • -0.0684

  Poměr PEG

 • 0.98M

  MRK Cap

 • 0.05%

  Výnos DIV

Phone Web SA (MLPHW-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Phone Web SA si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1330000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 10.833%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $400000 a vykazují meziroční tempo růstu 3900.000%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $370000. Meziroční míra růstu pohledávek je -31.481%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $430000. To odráží míru růstu -8.511% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

201820172016201520142013
Peněžní prostředky a investice
0.40
0.01
0.06
0.94
0.67
0.31
Pohledávky
0.37
0.54
0.50
0.53
0.59
1.12
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.06
0.05
0.07
0.06
0.06
0.04
Krátkodobá aktiva celkem
1.33
1.20
1.23
1.53
1.32
1.47
Závazky
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.05
Krátkodobý dluh
0.06
0.07
0.07
0.09
0.08
0.19
Ostatní krátkodobé závazky
0.32
0.35
0.32
0.52
0.51
0.57
Krátkodobé závazky
0.43
0.47
0.44
0.67
0.65
0.81

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Phone Web SA je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se Phone Web SA rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

8,78 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Phone Web SA je $0.05, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0500.0000.0000.050
20220.0000.0000.0000.0400.040
20190.0000.0500.0000.0000.050
20160.0000.0000.0300.0000.030
20140.0000.0000.0300.0000.030
20060.0000.2500.0000.0000.250
20050.0000.2800.0000.0000.280
20040.0000.3300.0000.0000.330
20030.0000.1400.0000.0000.140

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.071.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Phone Web SA (MLPHW.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Phone Web SA (MLPHW.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.139.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.050

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Phone Web SA (MLPHW.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.783

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.065

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.042

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.544