ArcelorMittal S.A.

Symbol: MT

NYSE

25.57

USD

Tržní cena dnes

 • 5.1683

  Poměr P/E

 • -0.0817

  Poměr PEG

 • 21.13B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

ArcelorMittal S.A. (MT) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, ArcelorMittal S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $37118000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.237%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $9414000000 a vykazují meziroční tempo růstu 115.374%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3839000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -25.355%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $20087000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 1.153% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $22398000000. To odráží míru růstu -7.320% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
9414.00
4371.00
5963.00
4995.00
2354.00
2786.00
Pohledávky
3839.00
5143.00
3072.00
3569.00
4432.00
3863.00
Zásoby
20087.00
19858.00
12328.00
17296.00
20744.00
17986.00
Ostatní
3778.00
5567.00
2281.00
2756.00
2834.00
1931.00
Krátkodobá aktiva celkem
37118.00
34939.00
27973.00
28616.00
32475.00
26745.00
Závazky
13532.00
15093.00
11525.00
12614.00
13981.00
13428.00
Krátkodobý dluh
2583.00
1913.00
2507.00
2869.00
3167.00
2785.00
Ostatní krátkodobé závazky
6216.00
7098.00
8562.00
5755.00
6249.00
5128.00
Krátkodobé závazky
22398.00
24167.00
22667.00
21287.00
23455.00
21410.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti ArcelorMittal S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $93739000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 2.766%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $36200000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -2.946%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $8233000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 28.360%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $6289000000. Meziroční růst těchto rezerv je 24.117%. Tyto zisky představují zisky, které se ArcelorMittal S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

93 739,00 US$

Celková pasiva

36 200 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

8 233,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

6 289 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

4,00 US$

Hodnota podniku

1,86 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii ArcelorMittal S.A. je $0.44, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 15.789%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.2200.0000.2200.440
20220.0000.3800.0000.0000.380
20210.0000.2600.0000.0000.260
20190.0000.1700.0000.0000.170
20180.0000.0900.0000.0000.090
20150.0000.6000.0000.0000.600
20140.0000.0000.6000.0000.600
20130.0000.0000.6000.0000.600
20120.5640.5640.5640.5642.256
20110.5640.5640.5640.5642.256
20100.5640.5640.5640.5642.256
20090.5640.5640.5640.5642.256
20081.1251.1251.1251.1254.500
20070.9750.9750.9750.9753.900
20060.3750.3750.3750.3751.500
20050.0000.3000.3000.3000.900
20000.0000.4500.0000.0000.450
19990.0000.4500.0000.0000.450
19980.0000.0000.4500.0000.450

Čistý zisk na akcii (EPS)

ArcelorMittal S.A. má zisk na akcii ve výši $4.60, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -63.317% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231.282.211.11-4.60
20224.46.132.010.312.84
20211.943.474.173.9313.51
2020-1.11-0.5-0.211.01-0.81
20190.41-0.44-0.53-1.86-2.42
20181.171.840.891.185.08
20170.981.31.181.024.48
2016-0.71.130.670.391.49
2015-1.220.3-0.92-11.17-13.01
2014-0.270.07150.0238-1.27-1.45
2013-0.47-1.04-0.26-1.63-3.40
20120.141.57-1.09-6.14-5.52
20111.642.361.02-1.543.48
201012.692.12-1.234.58
2009-1.85-1.351.431.69-0.08
20084.0310.016.65-4.5816.11
20073.864.75.014.1317.70
20062.533.123.77413.42
20054.243.741.52.211.68
20042.036.559.3277.0494.94
20030.980.26-0.20.211.25
2002-0.760.210.510.95
2001-1.13-1.37-1.95-1.71-6.16
20001.051.120.0715-0.281.96
19990.120.360.410.831.72
19981.911.170.520.393.99

ArcelorMittal S.A. (MT) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií ArcelorMittal S.A. (MT) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 22, 2017 s poměrem 1:3. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
22 May 20171:3
02 October 201414:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 3.924.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.065.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.848.

Co je ArcelorMittal S.A. (MT) ROIC (návratnost kapitálu)?

ArcelorMittal S.A. (MT) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.063.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.440

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

ArcelorMittal S.A. (MT) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 1.856

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.190

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.112

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.299