PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Symbol: PTJSY

PNK

4.8

USD

Tržní cena dnes

 • 10.7608

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 1.74B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (PTJSY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PT Jasa Marga (Persero) Tbk si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $12487212000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 20.511%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $8429118000000 a vykazují meziroční tempo růstu 34.241%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $98627000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -29.250% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $12142988000000. To odráží míru růstu 1.069% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
8429118.00
6279089.00
4597204.00
4341601.00
5942954.29
6873020.93
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11822445.25
Zásoby
98627.00
139402.00
137744.00
61136.00
40949.24
134244.64
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
12487212.00
10361876.00
10705995.00
11612566.00
11813856.47
18987065.06
Závazky
592509.00
1723268.00
2208593.00
955847.00
1420271.80
1640134.82
Krátkodobý dluh
3343080.00
4135152.00
6269096.00
14802629.00
6420453.80
3340996.45
Ostatní krátkodobé závazky
8207399.00
6156163.00
6450998.00
25767941.00
23240749.54
20016809.03
Krátkodobé závazky
12142988.00
12014583.00
14928687.00
41526417.00
31081475.14
24997940.30

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PT Jasa Marga (Persero) Tbk je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $89652293000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -9.314%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $63568211000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -13.108%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $44171480000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -20.021%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5452551000000. Meziroční růst těchto rezerv je 21.648%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3628936000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $7951042000000, což znamená meziroční růst o 55.921%. Tyto zisky představují zisky, které se PT Jasa Marga (Persero) Tbk rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

89 652 293,00 US$

Celková pasiva

63 568 211 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

44 171 480,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 452 551 000 000,00 US$

Goodwill

41 849,00 US$

Nerozdělený zisk

7 951 042 000 000,00 US$

Kmenové akcie

3 400 000,00 US$

Hodnota podniku

-2,13 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PT Jasa Marga (Persero) Tbk je $0.10153, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 384.792%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.1020.0000.0000.102
20200.0000.0000.0210.0000.021
20190.0000.0630.0000.0000.063
20180.0000.0870.0000.0000.087
20170.1180.0000.0000.0000.118
20160.0000.0650.0000.0000.065
20150.1120.0000.0000.0000.112

Čistý zisk na akcii (EPS)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk má zisk na akcii ve výši $1371.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 26.663% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20231371---1371.00
20221082.40001082.40
2021446000446.00
20201620.20001620.20
20191611.60001611.60
20181606.40001606.40
201715080001508.00
20161201.60001201.60
20151027.390001027.39
20141103.420001103.42
2013945.39000945.39
20121125.960001125.96
20111039.370001039.37
2010---00.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -8077.159.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.448.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.744.

Co je PT Jasa Marga (Persero) Tbk (PTJSY) ROIC (návratnost kapitálu)?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (PTJSY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.080.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.102

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (PTJSY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -2.131

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.143

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.534

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.590