PT Kalbe Farma Tbk.

Symbol: PTKFY

PNK

26.3

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 6.08B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PT Kalbe Farma Tbk. si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PT Kalbe Farma Tbk. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se PT Kalbe Farma Tbk. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PT Kalbe Farma Tbk. je $0.518, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 7.692%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.5180.0000.0000.518
20220.0000.0000.4810.0000.481
20210.0000.3920.0000.0000.392
20200.0000.2720.0000.0850.357
20190.0000.3610.0000.0000.361
20180.0000.3580.0000.0000.358
20170.0000.3310.0000.0000.331
20160.0000.2790.0000.0000.279
20150.0000.2900.0000.0000.290
20140.0000.2920.0000.0000.292
20130.0000.3880.0000.0000.388

PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFY) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFY) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne October 25, 2012 s poměrem 5:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
25 October 20125:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFY) ROIC (návratnost kapitálu)?

PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PT Kalbe Farma Tbk. (PTKFY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000