Pelatro Plc

Symbol: PTRO.L

LSE

1.02

GBp

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.95M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Pelatro Plc (PTRO-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Pelatro Plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $5118000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -43.095%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $987000 a vykazují meziroční tempo růstu -70.369%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1464000. To odráží míru růstu -0.272% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
0.99
3.33
1.80
1.10
2.22
4.13
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.10
0.09
0.28
0.26
0.38
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
5.12
8.99
6.23
7.18
7.13
6.12
Závazky
0.53
0.15
0.81
0.08
0.12
0.05
Krátkodobý dluh
0.32
0.32
0.42
0.45
0.07
0.77
Ostatní krátkodobé závazky
0.61
0.99
0.94
0.95
1.03
0.42
Krátkodobé závazky
1.46
1.47
2.17
2.59
1.21
1.25

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Pelatro Plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $8300000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -59.164%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2403000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -38.652%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $559000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -59.137%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $987000. Meziroční růst těchto rezerv je -45.319%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1606000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 32.508%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-13432000, což znamená meziroční růst o -874.625%. Tyto zisky představují zisky, které se Pelatro Plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

8,30 US$

Celková pasiva

2 403 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,56 US$

Peněžní prostředky a ekv.

987 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-13 432 000,00 US$

Kmenové akcie

0,80 US$

Hodnota podniku

-188,56 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Pelatro Plc má zisk na akcii ve výši $0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -68.342% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.00630.0063-0.00630.03
20180.01990.0199-0.01990.06
20170.01220.0122-0.01220.03
20160.00320.0032-0.00320.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.700.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.037.

Co je Pelatro Plc (PTRO.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

Pelatro Plc (PTRO.L) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.551.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Pelatro Plc (PTRO.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -188.559

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.149

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.106

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.225