RealNetworks, Inc.

Symbol: RNWK

NASDAQ

0.73

USD

Tržní cena dnes

 • -2.0365

  Poměr P/E

 • -0.0198

  Poměr PEG

 • 34.82M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

RealNetworks, Inc. (RNWK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, RealNetworks, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $41635000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -12.916%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $27109000 a vykazují meziroční tempo růstu 13.237%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $9556000. Meziroční míra růstu pohledávek je -6.579%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $18478000. To odráží míru růstu -18.678% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
27.11
23.94
16.80
35.56
51.20
33.72
Pohledávky
9.56
10.23
29.51
11.75
12.69
22.16
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
3.21
3.68
8.27
6.24
21.60
5.67
Krátkodobá aktiva celkem
41.63
47.81
54.58
53.58
94.26
104.88
Závazky
2.58
2.75
4.93
3.91
3.79
18.23
Krátkodobý dluh
2.11
3.37
12.14
0.79
1.78
3.26
Ostatní krátkodobé závazky
11.17
14.48
72.50
13.28
30.44
13.67
Krátkodobé závazky
18.48
22.72
96.18
20.10
39.10
38.58

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti RealNetworks, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $47008000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -37.221%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $18601000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -29.990%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1703000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -68.192%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $9156000. Meziroční růst těchto rezerv je -68.417%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $48000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 2.128%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-587872000, což znamená meziroční růst o 3.439%. Tyto zisky představují zisky, které se RealNetworks, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

47,01 US$

Celková pasiva

18 601 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1,70 US$

Peněžní prostředky a ekv.

9 156 000,00 US$

Goodwill

16,12 US$

Nerozdělený zisk

-587 872 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-0,46 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii RealNetworks, Inc. je $4, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -100.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20110.0000.0004.0000.0004.000

Čistý zisk na akcii (EPS)

RealNetworks, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.36, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 27.754% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-0.11-0.11-0.14--0.36
2021-0.27-0.0304-0.16-0.0379-0.50
2020-0.12-0.13-0.08460.21-0.12
20190.0405-0.24-0.16-0.17-0.53
2018-0.14-0.18-0.16-0.18-0.66
2017-0.25-0.0913-0.120.0225-0.44
2016-0.42-0.23-0.083-0.27-1.00
2015-0.68-0.77-0.59-0.23-2.27
2014-0.22-0.59-0.62-0.58-2.01
2013-0.33-0.52-0.880.0708-1.66
2012-0.492.33-0.630.08721.30
2011-0.36-0.2-0.15-0.0807-0.79
20100.0956-0.770.720.09380.14
2009-0.55-5.60.0451-0.53-6.63
20080.0681-0.0365-0.13-7.16-7.26
20070.990.03450.120.07541.22
20060.620.971.050.973.61
20050.0190.110.267.357.74
2004-0.25-0.11-0.16-0.0227-0.54
2003-0.0721-0.24-0.0904-0.13-0.53
20020.0264-0.0387-0.88-0.0624-0.95
2001-0.61-0.48-0.48-0.3-1.87
2000-0.5-0.71-0.79-0.84-2.84
1999-0.0209-0.00820.08110.160.21
1998-0.63-0.0645-0.04250.21-0.52
1997-0.03-0.03-0.03-0.0269-0.12

RealNetworks, Inc. (RNWK) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií RealNetworks, Inc. (RNWK) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne August 31, 2011 s poměrem 1:4. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
31 August 20111:4
14 February 20002:1
11 May 19992:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.453.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.457.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.009.

Co je RealNetworks, Inc. (RNWK) ROIC (návratnost kapitálu)?

RealNetworks, Inc. (RNWK) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.540.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

RealNetworks, Inc. (RNWK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.463

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.060

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.036

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000